Børne- og Familiecenter Mors

Børne- og Familiecenter Mors er en døgn- og observationsinstitution for børn og unge mellem 4 – 14 år.

Børne- og Familiecenter Mors er fordelt på tre huse: ”Kernehuset” som er døgninstitution og observation, ”Familiehuset” som kan rumme en til to familier i observation, samt ”Frihuset” som er til aflastning og efterværn.

Ved et barns anbringelse på Børne- og Familiecenter Mors kan barnet ofte blive i samme skole, som før anbringelsen. Samtidig kan barnet fastholde fritidsinteresser og netværk. Forældre og evt. søskende kan komme og deltage i dagligdagen efter aftale.

Målgruppe

Børne- og Familiecenter Mors henvender sig til børn og unge, der

  • forventes anbragt over kortere eller længere tid
  • har brug for en målrettet anbringelse
  • behøver støtte til følelsesmæssig- og social udvikling
  • har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt
  • har brug for en dagligdag med opfyldelse af de basale omsorgsbehov

Beliggenhed

Børne- og Familiecenter Mors ligger i Flade, i naturskønne omgivelser ved foden af Salgerhøj - 14 km fra Nykøbing. Institutionen har adgang til egen gymnastiksal, varmtvandsbassin, boldbane, værksteder, køkkenhave og ligger tæt på skov og fjord. Børnene har egne værelser, og mindre søskende har mulighed for at dele værelse.

Du kan læse mere om Børne- og Familiecenter Mors på deres hjemmeside.