Hvad synes du om de nye cykelstier?

Nu hvor arbejdet med etablering af de nye cykelstier på Fruevej, Legindvej og Sallingsundvej er afsluttet, vil vi rigtig gerne vide, hvad du synes om dem?

Du kan læse mere om undersøgelsen og deltage her:
http://borgeranalyse.dk/tryghedsanalyse

Morsø Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en evalueringsrapporten, der bl.a. skal vurdere på, om der er flere, som benytter cyklen som transportmiddel til og fra skole/arbejde efter anlæg af cykelstien langs Fruevej og Sallingsundvej samt om den oplevede tryghed er forbedret. Desuden skal der i evalueringsrapporten også vurderes på, om de nye cykelstier har øget antallet af cykelture til rekreative formål bl.a. til Jesperhus.

Vurderingerne skal bl.a. ses i forhold til den analyse, som Morsø Kommune gennemførte i 2010 i forbindelse med udarbejdelse af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Undersøgelsen gennemføres fra mandag den 15. marts til og med den 12 april 2017. Analysen gennemføres vi internettet. Spørgeskemaet skal besvares på en pc og kan ikke besvares på tablet eller telefon, da indtegning af utrygge steder ikke virker optimalt på tablet
eller telefon.Vi vil rigtig gerne have, at så mange deltager i undersøgelsen som muligt.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen

Chris Christoffersen
Morsø Kommune             
Tlf. 9970 7063            

Pernelle Daugberg
Sweco A/S
Tlf. 9879 9847