Kærvej er midlertidigt lukket

I forbindelse med renovering af Kærvej, lukkes vejen for gennemkørsel i perioden 15. maj – 14. juli mellem Frydsbrøndvej og Riis Alle.

Renoveringen omfatter separatkloakering, nyt fortov i begge sider af vejen samt ny asfalt i fuld bredde. Under arbejdet er der sikret adgang til og fra deres beboernes matrikel. 

Der er etableret omkørsel via Frydsbrøndvej til Næssundvej. Omkørslen er angivet med gule vejvisere.