Valg

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Partistøtte ved valg til Morsø Kommunalbestyrelse

Politiske partier, der har været opstillet til et kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer ved det seneste valg (i København dog mindst 500 stemmer), har ret til at modtage partistøtte.

Partistøtten er i 2017 på 7,00 kr. om året pr. stemme.

 

Ansøgning om partistøtte

De politiske partier kan søge partistøtte for 2017 ved at udfylde blanketten. som du finder i boksen til højre.

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal.

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen fra døgnets begyndelse.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.


Har du spørgsmål om valgplakater kan du kontakte Morsø Kommunes Team Vej på telefon 99 70 70 66.