Børne- og Ungdomstandplejen i Morsø Kommune

Morsø Kommune tilbyder gratis tandpleje til alle børn og unge fra 0 til 18 år. Pr. 01.07.2022 udvides ordningen til at gælde for de 18-21 årige. Vær opmærksom på at ordningen er gældende for de unge, der er født efter den 31.12.2003.

Generelt

Tandplejen varetages af privatpraktiserende tandlæger, som har indgået aftale med Morsø Kommune. Der er frit tandlægevalg.

Det første tandlægebesøg

Når dit barn er omkring 3 år eller ved tilflytning, modtager forældrene et brev fra kommunen vedrørende tandlægevalg, hvor barnet skal tilmeldes en valgfri tandlæge.

Det er tandlægen, der indkalder barnet og tilrettelægger indkaldelserne efter det enkelte barns behov.

Børn med særlige behov indkaldes hyppigere. Børn med meget fine tænder kan opleve, at der er op til 12 måneder mellem undersøgelserne. Du kan altid få at vide, hvornår dit barn indkaldes igen.

Vi anbefaler, at forældre hjælper børnene med tandbørstningen til de er ca. 9-10 år.

Alle børn visiteres i 6. klasse af en specialtandlæge med henblik på vurdering af tandstillingen. Tandreguleringsbehandlinger foretages i samarbejde med en specialtandlæge.

Frit tandlægevalg

For unge mellem 16 og 17 år er der frit valg blandt kommunens tandplejetilbud og privatpraktiserende tandlæger uden nogen form for brugerbetaling. Dog skal der også her laves en aftale med kommunen, inden behandlingen påbegyndes. Ordningen forlænges pr. 01.07.2022 for unge til det fyldte 22. år, som er født efter den 31.12.2003.

Nedenstående oversigt giver et overblik over de lovgivningsmæssige konsekvenser for dig som borger.

Morsø Kommune har ikke kommunal tandpleje, men har aftale med de privatpraktiserende tandlæger både her og udenfor kommunen om behandling.

Læs mere her