Børnehaven Lundkjærvej

Børnehaven Lundkjærvej er en selvejende daginstitution med plads til 50 børn.

Vi er en lille hyggelig børnehave, hvor alle kender alle. Børnehaven er funktionsopdelt med værksteder, som børnene frit må benytte. Vi prioriterer højt, at børn og voksne oplever en glad, udfordrende og tryg hverdag, fyldt med livsglæde, optimisme, leg og fantasi.

Børnehaven har madordning, hvor maden hver dag forarbejdes fra bunden. Der er fuld forplejning. Vi vægter sund, ernæringsrigtig mad med vægt på årstidens madkammer. MEN – måltidet er mere end mad! Der er meget læring, hygge, socialisering samt stor sammenhæng mellem selve børnehaven og vores gård, hvor der også dyrkes grønsager.

Vi arbejder i løbet af dagen i aldersopdelte grupper med f.eks. gymnastik/rytmik, dramatik, musik og udeleg - noget der appellerer til barnets fantasi og skaberglæde. Vi lægger også vægt på børnenes spontane leg og kreativitet, som underbygges af de rammer, hvori børnehaven er placeret.

Vi har en stor og spændende legeplads, samt nemt til skov, strand og by. Udelivet værdsættes højt, vi tænder bål, saver, bygger, klatrer og meget andet, 3 dage i ugen tager én gruppe til vores gård i Ørding. Her oplever børnene årets gang i naturen og med dyrene.

 Personalet er i konstant faglig udvikling. Alle medarbejdere har taget et uddannelsesforløb indenfor LP-modellen, samt en uddannelse i ICDP – som omhandler en relations og anerkendende tænkning . Begge dele med afsæt i det enkelte barn og dets mange ressourcer.

Forudsætningen for et godt børnehaveliv bygger også på et godt forældresamarbejde med åbent hus, udflugter m.v. Her kan vi snakke om vores fælles børnehave og sammen finde ud af tingene.

Børnehaven Lundkjærvej hjemmeside