Generel information om børnepasning

Skal du have dit barn passet, tilbyder vi pladser i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Til børn i skolealderen tilbyder vi SFO. Der findes også private dagtilbud.

Særligt i forbindelse med Coronavirus

Der er etableret nødpasningsberedskab ved alle skoler og dagtilbud i Morsø Kommune. Det gælder både kommunale og private skoler og dagtilbud.

Hvis man for behov for nødpasning af børn og unge, så skal man blot kontakte den skole eller det dagtilbud, hvor barnet eller den unge går til dagligt.

Nødpasningsberedskabet er etableret efter følgende kriterier:

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

 

For at sikre, at I har de mest opdaterede svar på de spørgsmål som:

  • Hvordan fungerer det med nødpasning? (se 'Fold ud' tekst: "Nødpasning i Morsø Kommune")
  • Hvad med forældrebetaling?
  • Skal man stadig betale til frokostordninger?
  • Må man stadig lave legeaftaler?
  • Bliver sommerferien udskudt?
  • mfl.

... så linker vi til Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål / svar side - klik her

Vi bruger et digitalt pladsanvisningssystem. Her kan du få et overblik over kommunens dagtilbud og du skal selv ansøge om en plads i den institution, du ønsker.

Kommunal dagpleje

Dagplejen er et tilbud til børn i alderen 6 mdr. til 2 år og 9 måneder. I dagplejen passes dit barn sammen med 3 til 4 andre børn i dagplejerens eget hjem. Åbningstiden er 48 timer pr. uge. Det enkelte dagplejehjem har fast åbningstid.

Der findes to pladstyper: fuldtidspladser op til 48 timer/uge og deltidspladser op til 32 timer/uge. Se mere på dagplejens hjemmeside.

Anvisning af plads

Når dagplejekontoret har en plads til dit barn, kontakter de dig så hurtigt som muligt. Du kan herefter besøge dagplejehjemmet og hilse på dagplejeren. Når dagplejekontoret har modtaget bekræftelse på, at du tager imod den anviste plads, aftales et kontaktmøde hos dagplejeren, hvor du deltager sammen med dit barn, dagplejeren og dagplejepædagogen.

Vuggestuer og børnehaver

Vuggestuer er et tilbud til børn i alderen 6 mdr. til 2 år 9 måneder. Vuggestuerne er en integreret del af følgende daginstitutioner: Nordmors Børnegård, Sydmors Børnehus, Øster Jølby Børnehus, M.C. Holms Børnehus samt Børnehuset Majgården.

I de kommunale daginstitutioner passes dit barn af pædagoger og medhjælpere. Åbningstiderne i daginstitutionerne er min. 51,5 timer pr. uge. Det er bestyrelsen for den enkelte daginstitution, der fastsætter åbningstiden. Der findes alene fuldtidspladser i daginstitutionerne.

Se mere om vuggestuerne og børnehaverne i menuen.

Anvisning af plads

Når du har søgt om plads i en børnehave/vuggestue, kontakter pladsanvisningen dig med et tilbud om en børnehaveplads eller en plads i vuggestuen. Daginstitutionen vil herefter kontakte jer. Daginstitutionerne har forskellige procedurer for modtagelse af nye børn.

Regler for lukkedage

Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december.
 
Lukkedage på hverdage, sker kun hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent ville være uforholdsmæssigt omkostningstung.

Dette er tilfældet i uge 28, 29 og 30 i sommerferien og fredagen efter Kristi Himmelfart. Forældre får altid tilbud om alternativ pasning på disse lukkedage.

Puljeordninger og privatinstitutioner

Puljeordninger og privatinstitutioner har en driftsaftale med kommunen. Inden for rammerne af driftsaftalen fastsætter de selv åbningstider, samt hvilke pladstyper der tilbydes. Der henvises til informationsmateriale fra de enkelte ordninger.

Du kan ikke skrive dit barn op til puljeordninger og privatinstitutioner gennem Morsø Kommune. Kontakt den ordning/institution, du ønsker at indskrive og indmelde dit barn i.