Kvalitetsrapporter - Dagtilbud

Kvalitetsrapporterne samler og systematiserer en række informationer om det enkelte dagtilbud og om hele området. Rapporterne er dermed et redskab, som kan bruges til at arbejde målrettet og systematisk med kvaliteten i dagtilbuddene.

Skoler og Dagtilbud sætter meget fokus på kvalitet. Det gør vi, fordi børnene skal have de bedst mulige dagtilbud og fordi vi ved, at der altid er noget, vi kan gøre bedre. Kvalitetsrapporterne afdækker effekten af den indsats, der dagligt ydes i daginstitutioner og er første forsøg på at udarbejde en samlet kvalitetsopsamling. Det er hensigten, at der skal udkomme en kvalitetsrapport hvert 2. år.