Majgården

Majgården er en integreret daginstitution. Vi har småbørnsgruppe der er normeret til 10 børn, og en børnehave normeret til 30 børn.

Majgården er indrettet i en landejendom og beliggende centralt i landsbyen Frøslev på Midtmors. Vi har vores egen stald med høns, kaniner, marsvin, geder og kanariefugle.

Myrerne er vores gruppe for de mindste børn i alderen 0-2,9 år. Myrerne har deres egen afdeling i huset, men er samtidig en integreret del af Majgården. Derudover har vi børnehaven, som er aldersinddelt i 3 grupper: Guldsmede, Mariehøns og Sommerfugle. Vi giver børnene mulighed for at være sammen på ”kryds og tværs”, samtidig med vi tager højde for, at vi alle har brug for tryghed og faste rammer i den lille gruppe med jævnaldrende for at kunne kaste os ud i noget nyt og ukendt.


Vi lægger meget vægt på ude liv, og dyrene indgår i det pædagogiske arbejde. Vi tror på at omgang med dyr giver børnene større bevidsthed om mange aspekter i den verden de lever i, finde glæde ved naturen og alt levende, se sammenhænge som hvor maden kommer fra. Da børnene er med til at ”fodre og feje”, lærer de også at tage ansvar for, at dyrene har det godt, og øve omsorg for nogen. Vi oplever, at dyrene giver børn og voksne så meget og de giver så mange gode muligheder at være sammen på. Vi lægger meget vægt på børnenes egen leg og selvbestemmelse under hensyn til andre.

Majgården hjemmeside