M.C. Holms Børnehus

M.C. Holms Børnehus er en integreret institution. Vi har en vuggestue, der er normeret til 48 børn. Børnehaven er normeret til 150 børn.

Børnene er fordelt på Havestien, Strandstien og Skovstien. Havestien rummer vuggestuen og de yngste børnehavebørn, mens de to ældste årgange i børnehaven er blandede på Strandstien og Skovstien. Vi er trods vores størrelse, en institution der prioriterer små børnegrupper, med tid og ro til at vægte de nære relationer.

Det er vores mål at M.C. Holms Børnehus skal være et sted hvor tryghed, omsorg og nærvær er fundamentet i det pædagogiske arbejde. Vi ser det enkelte barn som en unik personlighed, noget særligt, og vi ønsker at barnet ser sig selv som unik og med evner der er noget værd for fællesskabet.

Som personale prioriterer vi at atmosfæren skal være positiv, imødekommende og åben. M.C. Holms Børnehus skal være et trygt sted at komme. Hver enkelt familie og barn mødes med respekt, varme og forståelse. Vores institution prioriterer at hverdagen skal give mulighed for oplevelser, udviklende aktiviteter, gode legemuligheder og inkluderende læringsmiljøer – ude såvel som inde.

Forældresamarbejdet skal være præget af åbenhed, tillid og dialog. Forældrene skal opleve at de kan komme til os med både ris og ros, ligesom vi også vil stå til rådighed hvis der skulle opstå ting i familien som har indvirkning på barnets hverdag. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, da dette sikre de bedste muligheder for at opnå god trivsel hos det enkelte barn.