Nordmors Børnegård

Nordmors Børnegård er en integreret institution. Vi har en småbørnsgruppe der er normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 35 børn.

Nordmors Børnegård er en integreret institution. Vi har en vuggestuegruppe, der er normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 35 børn.

Børnegården skal være et godt sted at være for børn, forældre og personale, en institution hvor vi sikrer det sammenhængende børneliv gennem overgangen fra vuggestue til børnehave. Vores overordnede pædagogik tager udgangspunkt i det anerkendende, inkluderende og ressourceorienteret menneskesyn. Vores pædagogiske praksis bygger på relationer børn og børn imellem, og børn og voksne imellem med fokus på, at det altid er den voksne, der har ansvaret for relationen. Vi har fokus på sprogets skabende magt, og sikre en hverdag hvor forudsigelighed, genkendelighed er med til at sikre en struktur, der kan støtte op om det enkelte barn og families behov.

Børnegårdens Barnesyn.

Børn skal ses, høres, forstås og tages alvorligt

 • Vi tager altid barnets perspektiv
 • Vi arbejder anerkendende i relationen til det enkelte barn
 • Vi er nysgerrige på barnets intention
 • Vi siger godmorgen og farvel til barn og forældre

Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer

 • Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau frem for barnets alder
 • Vi laver ressource-sol på alle børn
 • Vi italesætter de små stjernestunder

Selvorganisering

 • Børnene bestemmer selv hvor og hvad de vil lege med
 • Børn har krav på at blive guidet af de voksne
 • Børnene bestemmer selv hvem de vil lege med
 • Børnene bestemmer selv hvilket mad de vil spise fra pålægsfadet

Glæde

 • Respekterer børns forskelligheder i forhold til forståelse af humor og ironi/positive drillerier
 • Vi viser vi er glade for børnene – eks. knus, smil, udstråling

Nærværende, lyttende og anerkendende voksne

 • Vi er de gode rollemodeller
 • Vi skal få øje på barnets ressourcer og lave positive fortællinger om børn og forældre
 • Vi er ressourcespejdere
 • Vi har et højt refleksionsniveau
 • Vi giver plads til fordybelse

Relationer

 • Alle børn skal have en tæt tilknytning til mindst én voksen – vi arbejder ud fra det relationelle landskab
 • Alle børn skal have mulighed for at indgå i udviklende børnefællesskaber og have en tæt ven