Øster Jølby Børnehus

Øster Jølby Børnehus er en integreret institution. Vi har en småbørnsgruppe der er normeret til 20, og en børnehave normeret til 74 børn.

Vores institution skal være et godt sted at være for børn, forældre og personale, en institution hvor vi sikrer det sammenhængende børneliv gennem gode overgange fra småbørnsgruppe til børnehave til tidlig SFO til skole. Vi skal arbejde ud fra en pædagogik, der tager sit afsæt i den anerkendende og ressourcefokuserende menneskesyn, og have fokus på sprogets skabende magt, og sikre en hverdag hvor forudsigelighed, genkendelighed er med til at sikre en struktur, der kan støtte op om det enkelte barn og families behov.

Øster Jølby Børnehus skal være kendt for sin positive forældreinvolvering, hvor forældrene bliver aktiv deltagende i deres barns udvikling.

Visioner for de 0 – 6 årige i forhold til natur:

 • naturoplevelser
 • viden omkring årstidernes cyklus
 • fordybelse
 • viden omkring naturen
 • udvikling af de gode relationer
 • motoriske udfoldelser/ sanse integration
 • turer ud af huset til skov og strand

Visioner for de 0 – 6 årige i forhold til bevægelse:

 • indretning af motorikrum
 • gøre brug af massage
 • daglig motorik i gymnastiksal/hallerne
 • motorisk udfordrende legeplads
 • børnene skal have mulighed for at udfordre – og bruge kroppen inde som ude

Visioner for de 0 – 6 årige i forhold til musik:

 • sprogstimulering
 • dannelse, det er en del af den danske kultur vi synger, danser, spiller musik og laver drama og teater til musik
 • kulturoplevelser