Sydmors Børnehus

Sydmors Børnehus er en integreret institution. Vi har en småbørnsgruppe der er normeret til 30 børn, og en børnehave normeret til 60 børn.

Sydmors Børnehus er en integreret DGI certificeret bevægelsesinstitution Vi har en vuggestue, der er normeret til 30 børn og en børnehave normeret til 60 børn.

Vi har en forholdsvis ny institution, der er taget i brug i 2013. Børnene er tilknyttet aldersopdelte grupper både i vuggestue og børnehave.

Grupperne har navne efter dyr, som vi kan finde i Smedebjerge. I vuggestuen er der følgende grupper: Mariehøns, snegle og store snegle. Grupperne i børnehaven er: egern, hare, ræve. Alle grupper har fast tilknyttet personale.

Når børnene starter i tidlig SFO, sender vi personale med fra børnehaven, som er med til skabe den røde tråd mellem børnehuset og skolen.

Vi arbejder på at skabe en hverdag, hvor der er tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg, men også med plads til det spontane og udfordringer. Hver formiddag er der fast tid på grupperne. Morgen og sen eftermiddag leger børnehavebørn på tværs af alder. Legen vægtes højt, da det er en kilde til læring og til at finde legekammerater. Vi lægger vægt på at alle skal opleve børnehuset som et rart sted at være. Et sted hvor trivsel og udvikling er i højsæde. Vi prioriterer små børnegrupper, med tid og ro til at vægte de nære relationer, så alle bliver set og hørt.

Vi har en engageret personalegruppe, der formår at skabe en god stemning. Det gør vi bl.a. ved at være synlige, legende voksne der giver nærvær, glæde og oplevelser til børnene, støtter dem i legen og i de gode venskaber. Vi har fokus på at have et godt fagligt fundament i personalegruppen. Vi arbejder bl.a. med LP modellen og ICDP, som har fokus på den gode relation. Sammen med forældrene har vi et fælles ansvar for barnets trivsel og udvikling. Derfor tillægger vi det stor betydning med at godt og åbent forældresamarbejde.

Institutionen fremstår med store lyse lokaler, hvor vi har vægtet bevægelsen i de fleste rum. Desuden har vi mulighed for at benytte multisalen.

Børnehuset ligger i gåafstand til skov og kunstgræsbane. Naturen og kulturen omkring os, anvender vi i det pædagogiske arbejde, så børnene herved får kendskab til deres nærmiljø. Vi har christianiacykler, så det er muligt at komme rundt i området.

 

Vil du gerne vide mere om vores børnehus, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 99 70 62 38

Sydmors Børnehus hjemmeside