Børnetandplejen i Morsø Kommune

Morsø kommune tilbyder gratis tandpleje til alle børn og unge fra 0 til 18 år. Tandplejen varetages af privatpraktiserende tandlæger, som har indgået aftale med Morsø Kommune. Der er frit tandlægevalg.

Det første tandlægebesøg

Når dit barn er omkring 3 år eller ved tilflytning, modtager forældrene et brev fra kommunen vedrørende tandlægevalg. Barnet skal så tilmeldes hos en valgfri tandlæge.

Det er tandlægen, der indkalder barnet og tilrettelægger indkaldelserne efter det enkelte barns behov.

Børn med særlige behov indkaldes hyppigere. Børn med meget fine tænder kan opleve, at der er op til 12 måneder mellem undersøgelserne. Du kan altid få at vide, hvornår dit barn indkaldes igen.

Vi anbefaler, at forældrene hjælper børnene med tandbørstningen til de er ca. 9-10 år.

Alle børn visiteres i 6. klasse af en specialtandlæge med henblik på vurdering af tandstillingen. Tandreguleringsbehandlinger foretages i samarbejde med en specialtandlæge.

Frit tandlægevalg

For unge mellem 16 og 17 år er der frit valg blandt kommunens tandplejetilbud og privatpraktiserende tandlæger uden nogen form for brugerbetaling. Dog skal der også her laves en aftale med kommunen inden behandlingen påbegyndes.

Frit valg gældende fra 1. januar 2018

Regeringen har pr. 1. januar 2018 indført frit valg på tandplejen, og nedenstående oversigt giver et overblik over de lovgivningsmæssige konsekvenser for dig som borger.

Morsø Kommune har ikke kommunal tandpleje, men har aftale med de privatpraktiserende tandlæger både her og udenfor kommunen om behandling.

Læs mere her