SFO

Formålet med SFO er, at give børnene et tilbud om et meningsfyldt ophold på skolen uden for den egentlige skoletid. SFO'en skal derfor tilgodese børnenes sociale og personlige udvikling gennem leg og beskæftigelse.

Der er en SFO på alle folkeskoler, og alle børn fra 0-3.klasse er garanteret en plads i SFOen på deres skole.

Indmeldelse i SFO sker samtidig med skoleindskrivningen.

Udmeldelsen fra SFO skal ske til Børn og Kultur via Digital pladsanvisning, med 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal være modtaget i Børn og Kultur senest den sidste i måneden.

Ændringer i timetal skal ligeledes ske til Børn og Kultur via Digital Pladsanvisning med 1. måneds varsel.

Åbningstider

SFO er åben:

  • 5 første hverdage, hele året, med individuelle åbningstider for hver enkelt SFO. 

SFO er dog lukket:

  • den 24.december og mellem jul og nytår.
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.
  • grundlovsdag den 5.juni.
  • hele juli måned.

SFO er almindeligvis lukket, når børnene er til undervisning.