Rådgivning og hjælp til børn, unge og forældre

Har du brug for rådgivning, hjælp eller støtte til dit barn/den unge eller som familie, kan du kontakte Center for Børn og Familier.

Nye tiltag: Coronasmitte

Børn, unge og forældre tilbydes anonym rådgivning og vejledning via telefon ved en socialrådgiver fra mandag til fredag kl. 8-14.

Ring på tlf. 99706676 eller 99706672

Baggrund

Familier på Mors kan få rådgivning, støtte og vejledning til at komme videre med problemer i hverdagslivet og til at kunne håndtere den uvante og nye livssituation, som corona-situationen har medført. Det kunne være problematikker som: konflikter i hjemmet, børns sociale udfordringer, manglende netværk og lignende. 

Hensigten med åben anonym rådgivning er først og fremmest at give borgere på Mors et hjælpetilbud, der er uforpligtende og forebyggende. Håbet er, at mange problemer kan afhjælpes gennem god rådgivning, inden de vokser sig store. Vi registrerer ikke oplysningerne, og vi sikrer, at alle henvendelser har fuld anonymitet.

Rådgivning og hjælp til forældre

Hvis dit barn ikke trives, kan du få rådgivning og hjælp i Center for Børn og Familier. Det kan for eksempel være, at dit barn reagerer voldsomt eller anderledes i hjemmet, på skolen eller i børnehaven. Det kan også dreje sig om problemer af psykisk art eller i form af misbrug af alkohol eller stoffer.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at I som familie får hjælp. Hjælpen fra Center for Børn og Familier kan eksempelvis være familiebehandling/samtaler, kontaktperson til barnet, aflastning eller andet.

Du kan også få anonym rådgivning i Center for Børn og Familier, hvis du for eksempel er bekymret for dit barns trivsel, eller hvis der er vanskeligheder i opdragelsen.

Rådgivning og hjælp til børn og unge

Er du under 18 år, kan du få gratis råd og vejledning i Center for Børn og Familier uden dine forældres tilladelse, og du har ret til at være anonym. Har du behov for anden støtte end råd og vejledning, vil det kræve dine forældres tilladelse.

Du kan som barn også gratis og anonymt kontakte Børnetelefonen, hvis du har brug for gode råd og nogen at tale med. Det kan dreje sig om alt lige fra problemer med venskaber til mobning, skilsmisse, problemer i hjemmet eller andre ting. Se mere på Børnetelefonens hjemmeside.

Læs mere om mulighederne for rådgivning og hjælp til børn, unge og familier på www.borger.dk.