Rådgivning og hjælp til børn, unge og forældre

Har du brug for rådgivning, hjælp eller støtte til dit barn/den unge eller som familie, kan du kontakte Center for Børn og Familier.

Rådgivning og hjælp til forældre

Hvis dit barn ikke trives, kan du få rådgivning og hjælp i Center for Børn og Familier. Det kan for eksempel være, at dit barn reagerer voldsomt eller anderledes i hjemmet, på skolen eller i børnehaven. Det kan også dreje sig om problemer af psykisk art eller i form af misbrug af alkohol eller stoffer.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at I som familie får hjælp. Hjælpen fra Center for Børn og Familier kan eksempelvis være familiebehandling/samtaler, kontaktperson til barnet, aflastning eller andet.

Du kan også få anonym rådgivning i Center for Børn og Familier, hvis du for eksempel er bekymret for dit barns trivsel, eller hvis der er vanskeligheder i opdragelsen.

Rådgivning og hjælp til børn og unge

Er du under 18 år, kan du få gratis råd og vejledning i Center for Børn og Familier uden dine forældres tilladelse, og du har ret til at være anonym. Har du behov for anden støtte end råd og vejledning, vil det kræve dine forældres tilladelse.

Du kan som barn også gratis og anonymt kontakte Børnetelefonen, hvis du har brug for gode råd og nogen at tale med. Det kan dreje sig om alt lige fra problemer med venskaber til mobning, skilsmisse, problemer i hjemmet eller andre ting. Se mere på Børnetelefonens hjemmeside.

Læs mere om mulighederne for rådgivning og hjælp til børn, unge og familier på www.borger.dk.