Underretning om et barns mistrivsel

Er du bekymret for et barns trivsel, kan du hjælpe ved at sende en underretning/indberetning til kommunen. Det er vigtigt, hvis der er tale om omsorgssvigt, eller hvis barnet lever under forhold, der kan bringe barnets sundhed og udvikling i fare.

Når du sender en underretning til kommunen (også kaldet indberetning), bør du give så mange oplysninger som muligt om barnet og om din konkrete bekymring. 

Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke komme med oplysninger, som kan vise, hvem du er. Vi har pligt til at videregive dit navn og kontaktoplysninger til forældrene, hvis vi har disse.

Når kommunen har modtaget en underretning, vurderer vi, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Inden for 24 timer skal kommunen endvidere tage stilling til, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet.

Hvis du har lavet en underretning, har du ikke mulighed for at få at vide hvilken hjælp og støtte, kommunen vælger at give til barnet. Som underretter bliver du ikke part i sagen.

Ved spørgsmål kan du kontakte Familieafdelingen på tlf. 99 70 70 00.

Ved akut opståede problemer i forhold til børn under 18 år udenfor kommunens åbningstid kan du kontakte den sociale bagvagt via Politiet på tlf. 96 19 14 48.

For myndigheder: 
Hvis du som myndighed skal sende en underretning, skal du bruge denne sikre mail-adresse (husk at trykke på send sikkert, når du sender): sikkerpostunderretning@morsoe.dk.

For borgere:
Hvis du som borger vil sende en underretning, skal du klikke på en af de grønne bokse (anonym eller ikke-anonym).