Sundhedsplejens tilbud for 0-5 årige

Som forældre i Morsø Kommune tilbyder vi dig/jer flere hjemmebesøg igennem Sundhedsplejen. Hos os kan du få råd, vejledning og information omkring barnets trivsel, kost, forældrerollen m.m.

Når du har født, får sundhedsplejen besked fra sygehuset og sundhedsplejersken kontakter jer for at aftale besøg.
Sundhedsplejersken kommer hjem til jer.  

I besøget vil jeres barn blive undersøgt og vejet, og vi rådgiver i emner som f.eks. jeres barns trivsel, pleje, kost, søvn, den ændrede situation i jeres familie m.m.

Hvad kan jeg tale med sundhedsplejersken om?

Du kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der angår jeres barns udvikling og trivsel, fx pleje, døgnrytme, stimulation, sundhed og sygdom. Du er også velkommen til at søge råd om samspillet i jeres familie, søskende, forældreskab og parforhold, start i institution mv. Sundhedsplejersken har tavshedspligt.


Barnets journal
Sundhedsplejersken fører elektronisk journal. På www.sundhedsvejen.dk kan du kommunikere med din sundhedsplejerske, og du kan se dit barns journal. Barnets Journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling. På sundhedsvejen.dk kan du når som helst stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail.

Du skal logge ind på sundhedsvejen.dk med dit NemID.

 

Vi kommer på

Når du har født, får vi besked fra sygehuset og din sundhedsplejerske vil automatisk kontakte dig, for at I kan aftale, hvornår hun skal komme på besøg.

Hvis du er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen, vil du blive tilbudt et 4-5 dags besøg.
Vær opmærksom på, at dit besøg når barnet er 3 uger dermed udgår.

Som udgangspunkt får du besøg, når barnet er 3 uger, 2 mdr. , 4-6 mdr. og 8-10 mdr.

I de enkelte besøg vil barnet blive undersøgt og vi vil drøfte barnet og familiens trivsel samt vejlede ud fra barnets alder.

Du kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der angår jeres barns udvikling og trivsel, fx pleje, døgnrytme, stimulation, sundhed og sygdom. Du er også velkommen til at søge råd om samspillet i jeres familie, søskende, forældreskab og parforhold, start i institution mv. Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

 

Til Baby Café har du mulighed for at lære andre at kende og udveksle viden, ideer og oplevelser fra dagligdagen med jeres børn.

Det er et uforpligtende arrangement - et supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg.

Caféen afholdes den 1. torsdag i hver måned fra kl. 10.00-12.00 i Sundhedsplejens lokaler på 2. sal i Sundhedscenter Limfjorden.
Dog ikke juli og august.

Der vil naturligvis også være en sundhedsplejerske til arrangementet. Der kan være forskellige sundhedspædagogiske emner.
Du har desuden mulighed for en individuel snak med sundhedsplejersken.

Du er velkommen til at komme sammen med dit barn og du behøver ikke at tilmelde dig forinden.

Tilbuddet er til familier med børn i alderen 0 – 1 år.

Læs mere om babycafé her 

Nyt program for 2018

 

Klar til barn

- et forældrekursus til dig/jer, som venter dit/jeres første barn.

Det strækker sig over 4 gange. De første 3 gange er i graviditeten og sidste gang ca. 2 mdr. efter fødslen.

Kurset er et frivilligt tilbud.

På hver kursusgang vil der være en sundhedsplejersker tilstede. Første og sidste gang er der deltagelse af en jordemoder.

Er man alene om barnet eller er ens partner forhindret, er man velkommen til at tage en nærtstående med.

- et forældrekursus til dig/jer, som venter dit/jeres første barn.

 

Mødregruppe

Som nybagte forældre starter en ny tilværelse og det kan være rart at tale med andre som er i samme situation.
Derfor tilbydes du/I deltagelse i en mødregruppe, hvor I har mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre.

Sundhedsplejerskerne sørger for at starte de enkelte grupper op men deltager ikke.

Her kan du læse lidt mere om mødregrupper

 

Babymotorik

Babymotorik er et gratis tilbud, der retter sig til babyer mellem 3 mdr. - 1 år og deres forældre.
Kurset strækker sig over 6 gange med en times varighed.

Kurset afholdes eksternt.