Sundhedsplejens tilbud for 6 - 16 år

Vi har forskellige tilbud til dig og dine forældre igennem skoletiden – tilbud, som støtter op om din trivsel og sundhed. Du kan træffe sundhedsplejersken på skolen, pr. telefon eller mail. I er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken.

På hver enkelt skole er der tilknyttet en sundhedsplejerske.
Både du og dine forældre kan altid kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning, hvis I har nogle spørgsmål eller brug for en snak omkring en specifik situation.

På din skole er der også åben træffetid, hvor du kan komme og tale med sundhedsplejersken.

Sundhedsplejersken vil kontakte jer, hvis hun observerer, at jeres barn ikke trives.

Jeres samtykke

Sundhedsplejersken indhenter i forbindelse med indkaldelse til undersøgelse/samtale en samtykkeerklæring fra jer som forældremyndighedsindehavere.

Samtykkeerklæringen giver tilladelse til de individuelle samtaler og undersøgelser. Den dækker også, hvis der skulle blive brug for kontakt til skole og klasselærer.

Du kan læse mere om sundhedsplejerskens tilbud ved at klikke på emnerne i menuen til venstre.

I 0. klasse tilbydes du en indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale.

Vi vil til undersøgelsen måle højde og vægt samt syns-, høre- og farvesynstest.

Samtalen tager udgangspunkt i det skriftlige materiale ”Mig og min sundhed,” der er udleveret forud for samtalen.

Dine forældre inviteres med til undersøgelsen og samtalen.

Sådan ser "Mig og min sundhed" ud

I 1. klasse får du målt din højde og vægt.

Høre- og synstest efter behov.

Dine forældre må gerne deltage men inviteres ikke særskilt.

Du får en notat med hjem med resultat af måling.

I 5. klasse kommer sundhedsplejersken i din klasse og fortæller omkring pubertet.

Vi taler bl.a. om de forandringer, der sker i kroppen, f.eks. menstruation, humørsvinger m.m.
Herudover taler vi om, hvad du selv kan gøre for holde kroppen sund i puberteten, f.eks. sund og varieret kost, daglig motion m.m.

 

Du kan se pjecen her

 


 

I 8 klasse vil du få en udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale.

Du vil få målt din højde og vægt samt få testet syn-, hørelse- og farvesans.

Samtalen tager udgangspunkt i spørgeskemaet, der er udleveret forud for samtalen.

Her kan du se spørgeskemaet