Børnesundhedsprofil

Hvordan har børn i Morsø Kommune det?

I Morsø Kommune har forældre til børn i børnehavealderen, forældre til børn i 1. klasse samt alle børn i 1., 5. og 8. klasse i september/oktober 2017 modtaget et spørgeskema, der indeholder en række spørgsmål om, hvordan børnene har det.


Spørgeskemaet er en del af en børnesundhedsprofil, som for første gang er lavet i Region Nordjylland. Formålet er at få viden, der kan bruges til at planlægge og målrette sundhedsindsatsen til gavn for de nordjyske børn.


Læs mere om undersøgelsen her


Link til regionens hjemmeside