Sundhedsplejens tilbud til gravide og adoptivforældre

Tillykke med din graviditet - alt afhængig af om du/I venter jeres første barn, eller I allerede har stiftet familie, har vi mulighed for at tilbyde dig/jer et graviditetsbesøg.

Som gravid har du og din familie mulighed for at få et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske.

Venter du jeres første barn tilbydes du/I automatisk et graviditetsbesøg.

Som flergangsfødende kan du også få et besøg i graviditeten, hvis du venter tvillinger/flere børn, eller der er andre forhold, hvor du, din jordemoder eller læge mener, at et besøg vil være hensigtsmæssigt.

Du kan også få besøg, hvis du skal adoptere. 

Tillykke med din graviditet.

I din graviditet har du mulighed for

 • Et graviditetsbesøg omkring 30. graviditetsuge.

Graviditetsbesøget vil tage udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov og vi vil informere om sundhedsplejens tilbud.

Du/I kan blandt andet tale med sundhedsplejersken om:

 • hvilke tanker og forestillinger I gør jer om det at blive forældre.
 • hvilke forventninger I har til barnet og til jer selv som forældre.
 • hvilke erfaringer fra jeres egen opvækst, I vil tage med jer fremover som forældre.
 • ændringer i familieliv og parforhold, når 2 bliver til 3.
 • amning/modermælkserstatning.
 • det spæde barns signaler og tilknytningens betydning.


... eller om noget helt andet I gerne vil drøfte med sundhedsplejersken, inden der kommer en lille ny i familien.

Besøget varer ca. 1 – 1½ time og finder sted på hverdage mellem kl. 8-16.

 

Tillykke med din graviditet.

Du har mulighed for graviditetsbesøg, hvis du i din graviditet venter tvillinger/flere børn eller hvis der er andre forhold, hvor du, din jordemoder eller læge mener, at et besøg vil være hensigtsmæssigt.

Graviditetsbesøget vil tage udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov og vi vil informere om sundhedsplejens tilbud.

Du/I kan blandt andet tale med sundhedsplejersken om:

 • hvilke tanker og forestillinger I gør jer om det at blive forældre.
 • hvilke forventninger I har til barnet og til jer selv som forældre.
 • hvilke erfaringer fra jeres egen opvækst, I vil tage med jer fremover som forældre.
 • ændringer i familieliv og parforhold, når 2 bliver til 3.
 • amning/modermælkserstatning.
 • det spæde barns signaler og tilknytningens betydning.


... eller om noget helt andet I gerne vil drøfte med sundhedsplejersken, inden der kommer en lille ny i familien.

Besøget varer ca. 1 – 1½ time og finder sted på hverdage mellem kl. 8-16.

 

Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptivforældre.

Inden I har fået jeres barn

Når I er blevet godkendt til at adoptere og tiden nærmer sig for, at I får jeres barn, tilbyder vi jer et besøg, hvor vi f.eks. kan tale om:

•forventninger til barnet
•verden set fra barnets perspektiv
•forældrerollen og de kommende ændringer i familien
•praktiske forberedelser
•sundhedsplejens tilbud

Besøget varer ca. 1 time og vi opfordrer til at begge forældre deltager.

Sundhedsplejen får ikke automatisk besked om familier, der er på vej til at adoptere. Derfor beder vi jer kontakte sundhedsplejersken i jeres distrikt eller sundhedsplejens sekretær for at lave besøgsaftale.