Vielser

Hvis I vil giftes, enten i kirken eller på rådhuset, skal I udfylde en ægteskabserklæring

I kan udfylde ægteskabserklæringen ved at trykke på det grønne link til højre. 

Hvis relevant, skal følgende bilag medsendes:

 • Eventuelle skilsmissedokumenter
 • Eventuelle dødsattester
 • Dåbsattest, hvis I er født før den 1. januar 1960

I skal udfylde ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af NemID. Den af jer der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse. Herefter modtager den anden part en mail med link til selvbetjeningsløsningen.

Hvis I ikke har NemID, bedes I kontakte Stab og Borgerservice i Morsø Kommune.

I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

I Morsø Kommunes foregår vielsen på Det gl. Rådhus. Dog kan der laves en aftale om, at vielsen foregår et andet sted i kommunen.

Vielsen foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

Hvis I ikke selv ønsker at medbringe to vidner til vielsen, kan kommunen stille vidner til rådighed, dog kun i kommunens åbningstid.

Hvis I vil giftes i kirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I ønsker at blive gift.
Derudover skal I udfylde en ægteskabserklæring.

I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis:

 • Den ene, eller begge parter er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn.
 • Den ene, eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive gift dér.

I har  ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de ovennævnte. I kan dog henvende jer til det enkelte sogn og spørge om lov til at blive gift i deres kirke.

En præst kan nægte at vie et par, hvis den ene eller begge parter er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener, at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Hvis man er borgerligt gift, eller har indgået registreret ægteskab, kan man få en kirkelig velsignelse af enhver præst i folkekirken.

For at få en kirkelig velsignelse, skal man henvende sig til den præst, som man ønsker at blive velsignet af.

I forbindelse med en vielse kan I tage hinandens mellem- og/eller efternavne.

I skal ansøge om navneændring ved at udfylde blanketten Navneændring på bryllupsdagen. 
Dette skal gøres digitalt ved hjælp af NemID. Den af jer der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse. Herefter modtager part to en mail med link til selvbetjeningsløsningen.

Hvis I vil giftes i en andet trossamfund, skal I først og fremmest henvende jer til det trossamfund, som I ønsker at blive gift i.

Derudover skal I udfylde en ægteskabserklæring.
Dette skal gøres digitalt ved hjælp af NemID. Den af jer der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse. Herefter modtager part to en mail med link til selvbetjeningsløsningen.

Vielser i et ikke-godkendt trossamfund

I kan blive viet inden for andre ikke-godkendte trossamfund, hvis en eller begge parter hører til trossamfundet og hvis trossamfundet har præster, der af Kirkeministeriet er godkendte til at foretage vielser.

Efter vielsen udsteder kommunen en vielsesattest, som sendes til parret.

Hvis du er dansk statsborger og vil giftes i udlandet, skal du udfylde en ægteskabserklæring, så du kan få udleveret en ægteskabsattest - også kaldet civilstandsattest.

Ægteskabsattesten viser, at du efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig fire måneder efter udstedelsen.

Hvis ingen af jer er bosat i Danmark, skal der rettes henvendelse til den kommune, som I sidst har boet i. I dette tilfælde koster ægteskabsattesten 500 kr.

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. I visse tilfælde kan dankse præster og tjenestemænd på ambassader og konsulater dog foretage vielser i udlandet.

Hvis I gerne vil giftes i Danmark, men ikke har bopæl i Danmark, skal vi have følgende fra jer:

 • Udfyldt ægteskabserklæring
 • Civilstandsattest fra landet hvor I opholder jer
 • Eventuelle skilsmissepapirer
 • Fremvisning af pas ved personlig henvendelse
 • Gebyr på 500 kr. 

Vi forlanger ikke, at I er her mens papirerne tjekkes. Vi kontakter jer efterfølgende for at informere om, hvorvidt vielsen kan foretages og i så fald hvornår.
Dog skal I møde personligt op inden vielsen, for at fremvise pas m.m.

Rent praktisk

I skal udfylde en ægteskabserklæring, so I kan hente ved at bruge selvbetjeningsløsningen til højre. Hvis I ikke har NemID, kan I kontakte Direktionssekretariatet, så kan vi sende en ægteskabserklæring.

Hvis ingen af jer har fast bopæl i Danmark, koster det 850 kr. at få papirerne godkendt til vielse.

Udenlandske skilsmissepapirer skal godkendes af kommunen, inden en vielse kan finde sted. Godkendelse af et udenlandsk skilsmissedokument forudsætter, at det er verificeret og legaliseret hos det pågældende lands myndigheder i henhold til landets lovgivning herom, eller har apostillepåtegning.

Hvis et par, bosat i en anden kommune end Morsø, ønsker at blive gift af egen bopælskommunes giftefoged i Morsø Kommune, skal der søges om tilladelse.

Blanket til tilladelse

Blanketten sendes til sikkerpost@morsoe.dk

If you are a non-Danish resident and would like to get married in Denmark, you must complete the form Notice of marriage and attach the following documents:

 • Certificate of Marital Status from your home country
 • Passport with a valid residency permit. If you come from a country requiring a visa to Denmark, you must have a valid visa in your passport to Schengen or to Denmark.
 • Divorce documents if you are divorced. The documents must be translated into English, German or Danish.
 • Death certificate of your deceased spouse if you are widowed. The death certificate must be translated into English, German or Danish.

Please note that the above mentioned documents in some cases must be legalized from your home country.

For any inquiries please contact:

Morsø Kommune
Stab og Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Denmark

Phone: +45 9970 7005

Email: kommunen@morsoe.dk