BBR - Bygnings- og boligregister

BBR er et elektronisk landsdækkende register, der oplyser fakta om ejendomme. Som bygnings- og boligejer har du selv ansvaret for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Det er din pligt at indberette til BBR, såfremt du foretager ændringer på din ejendom, jf. bekendtgørelse om ajourføring af BBR. Du skal ikke indberette, hvis du f.eks. maler eller opsætter nyt køkken.

BBR-registeret indeholder blandt andet følgende:

• Opførelsesår
• Om- og tilbygningsår
• Bebygget areal
• Samlet boligareal
• Antal etager
• Samlet erhvervsareal
• Areal af udnyttet tagetage
• Areal af udestue
• Tagdækningsmateriale
• Energiforsyning
• Areal af garage/carport
• Tekniske anlæg (olietanke, gylletanke, solceller etc.)

BBR har stor betydning for ejendomsværdiskat og vurdering. Du vil også opleve, at du ved omlægning af lån som regel skal bruge en BBR-ejermeddelse til långiver.

Som ejer modtager du ved køb af en ejendom en BBR-ejermeddelelse, og ved afslutning af en byggesag eller en gennemført nedrivning.

Du kan også altid finde din BBR-ejermeddelelse samt andre ejendomsdata på Boligejer.dk

Geokodning:
Som noget nyt indeholder din BBR-ejermeddelelse et luftfoto/kort over ejendommen med angivelse af ejendommens bygninger. Den første registrering er sket maskinelt, hvilket kan betyde, at mange bygninger ikke er blevet geokodet og derfor er placeret forkert i kortet. Hvis dette er tilfældet med din ejendom, hører vi meget gerne fra dig.

Ret BBR: 
Du kan nu selv rette i din ejendoms BBR-data. Du retter ved at benytte selvbetjeningsløsningen Ret BBR

Anden varmekilde på ejendommen?

Har du skiftet til anden varmekilde?
Klik her, så din BBR kan blive opdateret.

 

 

Har du spørgsmål til din BBR-ejermeddelelse, er du velkommen til at henvende dig på tlf. 99 70 70 58 eller på 99 70 72 21.