Gl. Landevej 121, Tødsø

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

 

Ubebygget grund på 1.393 m2

  

Udbudsmaterialet består af:

A. Salgsvilkår med tilbudsblanket 

B. Tingbogsattest

C. Servitut om byggelinier m.v. 

D. Servitut om adgangsbegrænsning m.v.

E. Lokalplan 11.2 for Tødsø

F. Ejendomsvurdering

G. Ejendomsskattebillet

H. Værd at vide om ejendomsskat

I. BBR-meddelelse

J. Kort over vejforsyning

K. Jordforureningsattest

L. Ejendomsdatarapport

M. Standard salgsvilkår af 20-08-2014