Grønnestræde 12, 7970 Redsted M

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

Grunden er på 1.184 m2, heraf vej 180 m2

Se udbudsmateriale

Standardvilkår af 20. august 2014