Hovedstrædet 22, 7990 Ø. Assels

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb så udbud er fortsat gældende

Ubebygget grund
Samlet grundareal: 989 m2

Bilag:

Tilbudsblanket
Tingbogsattest
Servitut om vand fra brønd, tinglyst 26.02.1881
Servitut om fredning, tinglyst 10.12.1953
Ejendomsvurdering
Værd at vide om ejendomsskat
BBR-meddelelse
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Ejendomsdatarapport
Standard salgsvilkår af 20-08-014