Mælkevejen 19, Ø. Assels

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

Ubebygget grund på 257 m2

 

Bilag til udbudsmateriale:

A. Salgsvilkår og tilbudsblanket

B. Tingbogsattest

C. Ejendomsvurdering

D. Ejendomsskattebillet

E. Værd at vide om ejendomsskat

F. BBR-meddelelse

G. Kort over vejforsyning

H. Jordforureningsattest

I. Ejendomsdatarapport

J. Standard salgsvilkår af 20-08-2014

K. Lokalplan nr. 14.7 for Øster Assels

L. Servitut om vej mv, tinglyst 11-03-1927