MC Holms Gade 22, Nykøbing Mors

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

 

Bilag:

A. Salgs- og istandsættelsesvilkår samt tilbudsblanket

B. Tingbogsattest

C. Servitut om kondemnering af M.C. Holms Gade 22

D. Lokalplan nr. 17.76 for Fiskerbyen i Nykøbing Mors

E. Ejendomsvurdering

F. Ejendomsskattebillet

G. BBR Meddelelse

H. Kort over vejforsyning

I. Jordforureningsrapport

J. Ejendomsdatarapport

K. Tilstandsrapport

L. El-rapport

M. Energimærke

N. Påbud af 08-09-2016 om separering af regnvand og spildevand