Næssundvej 176, Vils

Stor byggegrund på 1.719 m2 i Vils midtby. Tilslutningsbidrag er betalt. Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

A. Salgsvilkår med tilbudsblanket

B) Tingbogsattest

C. Servitut om byggelinier m.v. (Det har ikke været muligt at fremskaffe servitutten)

D. Servitut om oversigt m.v.

E. Servitut om færdselsret m.v., 21-06-1961

F. Servitut om færdselsret m.v., 12-03-1962 

G. Forbud mod kreditorforfølgning (Uaktuel og aflyses af sælger i forbindelse med salg af grunden)

H. Ejendomsvurdering

I. Ejendomsskattebillet

J. Lokalplan nr. 13.1 for Vils

K. Værd at vide om ejendomsskat

L. BBR-meddelelse

M. Kort over vejforsyning

N. Jordforureningsattest

O. Ejendomsdatarapport

P. Standard salgsvilkår af 20-08-2014