Næssundvej 326, V. Hvidbjerg

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

Ubebygget grund på 2.995 m2

 

A. Salgsvilkår og tilbudsblanket

B. Tingbogsattest

C. Ejendomsvurdering

D. Ejendomsskattebillet

E. Værd at vide om ejendomsskat

F. BBR-meddelelse

G. Kort over vejforsyning

H. Jordforureningsattest

I. Ejendomsdatarapport

J. Standard salgsvilkår af 20-08-2014

K. Lokalplan nr. 12.2 for Hvidbjerg

L. Servitut af 11-03-1937 om byggelinjer m.v.

M. Servitut af 31-01-1968 om adgangsbegrænsning