Præstbrovej 313, 7950 Erslev

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

Grunden er på 788 m2

Se udbudsmateriale

Præcisering vedrørende tilslutningsbidrag

Standardvilkår af 20. august 2014