Sejersvej 13, 7900 Nykøbing Mors

Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende

Ubebygget grund på 538 m2

Udbudsmateriale med tilbudsblanket

Luftfoto

Tingbogsattest

Servitut om byggelinjer mv.

Ejendomsvurdering

Ejendomsskattebillet

Værd at vide om ejendomsskat

BBR-meddelelse

Kort over vejforsyning

Jordforureningsattest

Ejendomsdatarapport

Lokalplan 8.6

Standardvilkår af 20. august 2014