Byggeri, der ikke kræver en byggetilladelse

Som udgangspunkt skal man søge tilladelse til alle former for byggeri. Der findes dog nogle undtagelser, som ikke kræver tilladelse. Uanset typen af byggeri skal gældende lovgivning altid overholdes, og opførelse af byggeri sker på eget ansvar.

Den 1. juli 2017 forsvinder muligheden for at anmelde sit byggeri til kommunen. Fremover kan småbygninger under 50m²  opføres uden byggetilladelse - hvis en hel række vilkår er overholdt. Småbygninger er udhuse, garager, overdækninger, drivhuse mv. Morsø Kommune vil inden for kort tid udbygge hjemmesiden med yderligere information om de nye regler.

Kommunen har udarbejdet en vejledning til de nye regler. Vejledningen beskriver nærmere de muligheder, der er for byggeri, og de restriktioner der stadig gælder. Du kan læse vejledningen via linket til nederst højre

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte By og Landskab.

Ombygninger
Ombygning, som ikke medfører ændret anvendelse, som f. eks. beboelsesrum, der ombygges til badeværelse, kræver ikke byggetilladelse. Udvides boligarealet, eller ændres et udhus til beboelse kræves der byggetilladelse.

Indretning af eksisterende tagetage
Skal du inddrage din tagetage til bolig, kræves der byggetilladelse, hvis tagetagen ikke er registreret som "udnyttelig". Du kan se på din ejendoms BBR, hvorledes din tagetage er registreret. Du kan finde din BBR-meddelelse på boligejer.dk. Spørgsmål til din ejendoms BBR kan rettes til kommunens BBR-medarbejder på tlf. 9970 7058.

Indberetning til BBR
Byggearbejde, som er undtaget for kravet om byggetilladelse, skal indberettes til Bygnings- og Boligregisteret på kommunens BBR-kontor, når det er udført.