Landbrugsbyggeri

Du skal som udgangspunkt altid søge tilladelse til opførelse eller ændring af avls- og driftsbygninger. I mange tilfælde skal der også søges miljøgodkendelse og andre tilladelser.

Hvis du ønsker at opføre avls- og driftsbygninger, skal du ansøge om byggetilladelse ved kommunen. Ved avls- og driftsbygninger menes bygninger som:

 • Stald
 • Minkhal
 • Maskinhus
 • Lade
 • Overdækning af eksisterende gyllebeholder
 • Læskur
 • Ombygninger (f.eks. ombygning af maskinhus/lade til stald) 
 • Tilbygninger

Er du i tvivl om dit byggeri kræver byggetilladelse, eller er dit byggeri ikke nævnt ovenover, er du velkommen til at kontakte Team Byg.

Bemærk, at opførelse af de fleste avls- og driftsbygninger også kræver afgørelse efter miljølovgivningen.

 

Nedenstående landbrugsbyggerier kræver anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal ske via Byg og Miljø.

 • Gylletanke og gyllelaguner
 • Møddingspladser
 • Ensilageplads, foderplads og vaskeplads
 • Siloer til korn- og foderopbevaring

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ansøgningsskema
 • Beskrivelse af arbejdets omfang
 • Evt. fuldmagt fra ejer (hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejer) 
 • Situationsplan
 • Facadetegninger
 • Plantegning
 • Materialebeskrivelse (snittegning)
 • Evt. kloakplan

Alle tegningerne skal være målsatte og målfaste.