Vindmøller, solceller og øvrige anlæg

Etablering af vindmøller, solceller og andre anlæg kræver planlægning, og der er ofte flere hensyn, der skal inddrages, før der kan gives tilladelse, og arbejdet kan påbegyndes.