Huslejenævn og Beboerklagenævn

Morsø Kommune har et Huslejenævn og et Beboerklagenævn. Ordningen administreres af Skive Kommune

Huslejenævnet har vedtaget følgende normtal for 2021:

Egen administration 3.000 kr. pr. lejemål
Eget viceværtarbejde 2.000 kr. pr. lejemål
(Der vil eventuelt kunne tillægges moms, såfremt momspligtig dokumenteres)

Gebyr for indbringelse af huslejenævnssag: 314 kr. (BRL § 39, stk. 1)
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold: 2.165 kr. (BRL § 39, stk. 2)

Betaling
Det koster 314 kr. (2021) at indbringe en sag for huslejenævnet, som skal indsættes på Skive Kommunes konto i Danske Bank - Reg. nr.  4368 konto nr. 0012504403. Ved indbetaling bedes lejemålets adresse oplyst.

Ved sager om forhåndsgodkendelse af lejens størrelse koster det 524 kr. (2021) at indbringe en sag for huslejenævnet.

Anfør venligst en mailadresse, da vi hovedsagligt er elektroniske. 


Huslejenævnets medlemmer
Jesper Riis, formand
Frank Kjelde, grundejerrepræsentant
Helle T. Vile, lejerrepræsentant
Bodil Holst, social sagkyndig udpeget af Morsø Kommune

Læs mere om Huslejenævnet her

Beboerklagenævnets medlemmer

Jesper Riis, formand
Peter Nicolas Pedersen, udlejerrepræsentant
Helle T. Vile, lejerrepræsentant
Bodil Holst, social sagkyndig udpeget af Morsø Kommune

Læs mere om Beboerklagenævnet her