Huslejenævn og Beboerklagenævn

Morsø Kommune har et Huslejenævn og et Beboerklagenævn. Ordningen administreres af Skive Kommune

Huslejenævnet har vedtaget følgende normtal for 2017:

Egen administration 2.900 kr. pr. lejemål
Eget viceværtarbejde 1.900 kr. pr. lejemål
(Der vil eventuelt kunne tillægges moms, såfremt momspligtig dokumenteres)

Gebyr for indbringelse af huslejenævnssag: 306 kr. (BRL § 39, stk. 1)
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold: 2.214 kr. (BRL § 39, stk. 2)

Huslejenævnet har vedtaget følgende normtal for 2018:

Egen administration 2.900 kr. pr. lejemål
Eget viceværtarbejde 1.950 kr. pr. lejemål
(Der vil eventuelt kunne tillægges moms, såfremt momspligtig dokumenteres)

Gebyr for indbringelse af huslejenævnssag: beløb ikke offentliggjort endnu
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold: beløb ikke offentliggjort endnu

Huslejenævnets medlemmer

Jesper Riis, formand
Frank Kjelde, grundejerrepræsentant
Helle T. Vile, lejerrepræsentant
Anne Sieg, social sagkyndig udpeget af Morsø Kommune

Læs mere om Huslejenævnet her

Beboerklagenævnets medlemmer

Jesper Riis, formand
Peter Nicolas Pedersen, udlejerrepræsentant
Helle T. Vile, lejerrepræsentant
Anne Sieg, social sagkyndig udpeget af Morsø Kommune

Læs mere om Beboerklagenævnet her