Prisen Årets Kunstner

Kunstnere og kulturelle institutioner med tilknytning til Mors hædres, når Morsø Kommune holder Frivilligfest 2022 fredag den 18. marts i Sparekassen Thy Arena | Mors.

Årets Kunstner er en hædring af professionelle kunstnere og kulturelle institutioner, der har medvirket til at fremme eller synliggøre Morsø Kommune som en kunst- og kulturø.

Årets Kunstner 2020-2021

Prisen tildeles en modtager/modtagere, der:

  • skaber eller udøver kunst på højt niveau
  • har ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for kunst og med et tydeligt afsæt i Morsø Kommune
  • har udvist kunstnerisk mod eller nytænkning
  • har skabt nye kunstneriske initiativer eller anerkendes for en lang, flerårig indsats
  • har et åbenlyst talent indenfor sit kunstneriske felt

Borgere på Mors har mulighed for at indstille kandidater til prisen.

Årets Kunstner vil blive valgt blandt de nominerede af Børne- og Kulturudvalget, der er nedsat som priskomité. Udvalget består af: Tore Müller, Peter Lillebæk, Lene Svenningsen, Tage Andersen, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Jette Jepsen og Jens Dahlgaard.

Prisen er på 5000 kr.

Indstilling og frist

Borgere på Mors har mulighed for at indstille en kandidat til Årets Kunstner.

Indstilling til Årets Kunstner 2020-2021 sker via nedenstående skema og sendes til kultur@morsoe.dk

Skemaet skal være kommunen i hænde senest den 15. oktober 2021.

Hvis du har spørgsmål til prisen Årets Kunstner, kan Helle Mogensen kontaktes på 9970 7043 eller hmo@morsoe.dk

Prisen uddeles til Frivilligfest 2022, der løber af stablen den 18. marts i Sparekassen Thy Arena | Mors.

Se mere om frivilligfesten via dette link.

Tidligere modtagere

2018 Knud Sørensen

2019 Erik Heide