Prisen Årets Ungleder

Morsø Kommune uddeler i samarbejde med DGI Nordjylland prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen.

Fastholdelse af unge rollemodeller i foreningsarbejdet er en vigtig forudsætning for at skabe foreninger i udvikling. For hvem er bedre til at sikre fremtiden end dem, der er fremtiden?

Morsø Kommune uddeler i samarbejde med DGI Nordjylland prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen.

Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge, om det positive i, at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

Årets Ungleder 2020-2021

Årets Ungleder vil blive valgt mellem de nominerede af en priskomité bestående af Tore Müller, formand Børne- og Kulturudvalget, Poul Overgaard, formand Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland.

Årets Ungleder gives til:

  • Unge under 18 år
  • Unge frivillige som har været særligt engagerede i foreningslivet
  • Unge som har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejde

Med prisen følger en check på 2.500 kr. 

Indstilling og frist

Indstillinger til Årets Ungleder 2020-2021 kan foretages af bestyrelsen for en forening eller af enkeltpersoner/grupper af personer tilknyttet sådanne foreninger. Prisen kan ikke søges af en selv.

Indstilling til Årets Ungleder sker via nedenstående skema og sendes til fritid@morsoe.dk

Skemaet skal være kommunen i hænde seneste den 15. oktober 2021.

Hvis du har spørgsmål til prisen årets ungleder, kan Dorte Jensen kontaktes på 9970 7042 eller dj@morsoe.dk

Prisen uddeles til Frivilligfesten fredag den 18. marts 2022 i Sparekassen Thy Arena | Mors - et arrangement, hvor alle øens frivillige mødes i festligt samvær.

Se mere om frivilligfesten via dette link.

Tidligere modtagere

2019 Mikkel Svane
2018 Karoline Nielsen
2017 Andreas Vestergaard Krog
2016 Cecilie Gregersen