Uden arbejde? Du må gerne være frivillig

Også imens du modtager en ydelse fra det offentlige, f.eks. dagpenge eller kontanthjælp.

Du må deltage i mange frivillige aktiviteter, når du modtager en offentlig ydelse som for eksempel dagpenge, pension, efterløn, kontanthjælp, handicap-SU, førtidspension, uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse. Du må også være frivillig, når du er i løntilskud, ressourceforløb og jobrotation.

Der findes tilfælde, hvor den frivillige aktivitet ikke matcher netop din plan. Husk derfor at tale med din sagsbehandler, så I sammen kan finde ud af, hvordan og hvor meget du må være frivillig.

Vil du vide mere så kontakt Frivilligcenter Mors - se mere her

Se mere om lovgivningen:

Som kontanthjælpsmodtager er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt socialt arbejde.

Din frivillige indsats må dog ikke påvirke din rådighedspligt. Derfor skal du være opmærksom på, at din rådighedspligt til enhver tid går forud for dit frivillige arbejde. Det betyder, at du ikke må være mere bundet af dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan starte i et lønnet arbejde. Og det frivillige arbejde må heller ikke forhindre dig i aktivt at forsøge at finde lønnet arbejde.

Vi anbefaler, at du altid taler med din sagsbehandler, inden du går i gang med frivilligt arbejde eller frivillige aktiviteter.

Vi anbefaler også, at du orienterer din sagsbehandler løbende om din indsats. Både så du er sikker på, at du ikke bryder nogle regler, men også for at I taler om de erfaringer og kompetencer, du får.

Når du får sygedagpenge, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt socialt arbejde. Men du skal være opmærksom på, at dit frivillige arbejde ikke forsinker din helbredelse eller står i vejen for dit samarbejde med kommunen. 

Du skal være opmærksom på, at kommunen kan stoppe udbetalingen af dine sygedagpenge, hvis kommunen mener, dit frivillige arbejde betyder, at du forhaler din helbredelse eller ikke medvirker aktivt i kommunens opfølgning.

Vi anbefaler derfor, at du altid taler med din sagsbehandler, inden du går i gang med frivilligt arbejde.

Vi anbefaler også, at du orienterer din sagsbehandler løbende om din indsats. Både så du er sikker på, at du ikke bryder nogle regler, men også for at I taler om de erfaringer og kompetencer, du får.

Hvis du får dagpenge eller efterløn, gælder der helt særlige regler for, hvilken slags frivilligt arbejde du må udføre, uden at du kan risikere at få nedsat dine dagpenge eller efterløn.

Dette skyldes, at loven skelner præcist mellem, om du:

  • Udfører frivillige aktiviteter
  • Udfører frivilligt ulønnet arbejde
  • Udfører frivilligt arbejde, som medfører fradrag i din ydelse
  • Overholder antallet af timer, du må være frivillig

Det er din A-kasse, der afgør, om du må udføre det konkrete frivillige arbejde, som du ønsker og i hvilket timemæssigt omfang. Som modtager af dagpenge eller efterløn, har du pligt til skriftligt at orientere din A-kasse om, at du ønsker at gøre en frivillig indsats. A-kassen skal sende dig en skriftlig afgørelse om, hvorvidt du må være frivillig på den måde, du ønsker, inden du begynder.

Det kan du f.eks. gøre, ved at du sender en kort beskrivelse af, hvor du gerne vil være frivillig, hvad dine opgaver skal gå ud på, og hvor mange timer du regner med at være frivillig om ugen. Nogle A-kasser har faste skemaer, hvor du beskrive dit frivillige arbejde. Husk at bede om at få en skriftlig kvittering på, at A-kassen har modtaget din mail/brev.
Hvis du ikke gør dette, kan du risikere, at du ikke har overholdt reglerne, og du kan få nedsat din ydelse.

Derfor anbefaler vi altid, at du får et skriftligt bevis på, at din A-kasse er indforstået med, at du er frivillig og hvordan.

Du skal også bruge den skriftlige afgørelse, hvis du ønsker at anke A-kassens afgørelse.
Det er derudover vigtigt, du orienterer din A-kasse om hvor, hvordan og hvor meget du udfører frivilligt arbejde, hvis dette ændrer sig senere hen.

Hvis du er under 40 år og deltager i et individuelt ressourceforløb, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivillig indsats.

Du skal være opmærksom på, at når kommunen udarbejder dit ressourceforløb, kan dit frivillige arbejde indgå som en faktor, f.eks. i vurderingen af din erhvervsevne.

Du skal også være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omfang, kan indgå i den løbende vurdering af, om du har forbedret din erhvervsevne under ressourceforløbet.

Vi anbefaler derfor, at du altid taler med din sagsbehandler, inden du går i gang med frivilligt arbejde.

Vi anbefaler også, at du orienterer din sagsbehandler løbende om din indsats. Både så du er sikker på, at du ikke bryder nogle regler, men også for at I taler om de erfaringer og kompetencer, du får.

Hvis du er ansat i et fleksjob og dermed får fleksydelse, anbefaler vi, at du altid kontakter din sagsbehandler, før du begynder at arbejde som frivillig. Selv om du er i fleksjob, er fleksydelsen en offentlig støtte. Det betyder, at det er kommunen, som afgør, om du må arbejde frivilligt, når du modtager fleksydelsen.

Derfor anbefaler vi, at du altid får et skriftligt tilsagn fra din sagsbehandler, før du begynder at arbejde frivilligt.

Vi anbefaler også, at du orienterer din sagsbehandler løbende om din indsats. Både så du er sikker på, at du ikke bryder nogle regler, men også for at I taler om de erfaringer og kompetencer, som du får.

Hvis du får førtidspension, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivillig indsats. Du skal være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omfang kan indgå i kommunens løbende vurdering af, om du har forbedret din erhvervsevne.

Hovedprincippet er, at frivilligt socialt arbejde ikke har betydning for hverken tilkendelse eller frakendelse af førtidspension. Vejledningen om førtidspension fastslår, at førtidspensionister godt må varetage et ulønnet frivilligt socialt arbejde efter tilkendelsen af førtidspensionen.

Hvis du får folkepension, er der ingen begrænsninger for din ret til at yde en frivillig indsats eller udføre frivilligt ulønnet arbejde.