Café, Klub og Idrætskoordinator

Fritidstilbuddet er for borgere og brugere af Sociale tilbud for Voksne i Morsø Kommune

Vi ønsker, at du som borger og bruger af tilbuddene får en styrket følelse af at kunne være dig selv som person og oplever mulighed for støtte til mestring i dit eget liv. Vi ønsker, sammen med dig at skabe tryghed og øget selvstændighed. Vi arbejder aktivt og målrettet henimod at du får meningsfuldt liv, med bedst mulig funktionsevne. Vi ønsker at du føler dig mødt og anerkendt og vi vil tage udgangspunkt i dine kompetencer og ressourcer.

 

Se mere om tilbuddene her

På tværs af alle enheder under Sociale Tilbud for voksne, er der tilknyttet en idrætskoordinator, som forestår idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter på forskellige niveauer. Der er generelt fokus på sundhed både hvad angår sund kost og motion i hverdagen.

Der tilbydes gåture, svømning, vejledning/vægtkontrol, deltagelse i håndbold og fodbold, svømning musik og sang. 

Er for alle udviklingshæmmede, der er visiteret til kommunens dagtilbud. Klubben holder til på Aktivitetscenteret og har åbent hver tirsdag fra kl. 16.00-20.00. Der er mulighed for at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter, såsom ture ud af huset, bowling, afholdelse af deltages fødselsdage etc. Der er tilknyttet medarbejder fra kommunens sociale tilbud.

Er et tilbud for psykisk sårebare. 

Her tilbydes hver onsdag fra kl. 15.00-19.00 forskellige aktiviteter og social samvær. Der er tilknyttet personale fra Daghus Morsø, Sind huse, Aktivitetscenteret og Bostøtte.

Er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte.

Cafeen har åbent om torsdagen fra kl. 16.00-20.00. hvor der laves mad sammen og der vil som regel være en aktivitet, som planlægges i fællesskab. Det kan f.eks. være motionsaftener, ture ud af huset, gæsteoplægsholdere, Mindfulness - alt sammen noget der er med til at danne fællesskab og samvær.