Handicapråd

Morsø Kommunes handicapråd skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Morsø Kommune.

Den 1. april 2006 blev det lovpligtigt for alle danske kommuner at have et handicapråd. Handicaprådet sagsbehandler ikke og kan heller ikke tage enkeltsager op dvs. sager som vedrører specifikke personale- eller klagesager

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  • Der afholdes møder mindst 4 gang årligt.
  • Handicaprådet er nedsat i medfør af retssikkerhedslovens § 37a.

Uddrag af loven:§ 37 a.
Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 3.
Handicaprådet sammensættes af medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Stk. 4.  
Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning.

Psykisk handicappede

Betina Pedersen, Akacievej 29, 7900 Nyk. M. sindhuset@c.dk

 

Bevægelseshandicappede

Lis Storgaard, Ternevej 5, 7900 Nyk. M. listor@mail.dk

Gerda Kjær Hansen, Fruevej 3, 7900 Nyk. M. mormor@dlgtele.dk

Tine Agenskov, Ternevej 6, 7900 Nyk. M. t.agenskov@gmail.com

 

Hørehandicappede

Jens Wittchen, Hovedestrædet 28, 7990 Ø. Assels j.wittchen56@gmail.com

  

Varig medicinsk behandling

Ellen Weisbjerg, Hovmøllevej 12, 7960 Karby ellen@karby.dk

Næstformand - Elly Bloch, Toften 10, 7900 Nykøbing Mors ellybloch@post.tele.dk

 

Politiske repræsentanter

Henning Sørensen, Rosenvej 27, 7900 Nyk. M. henning.sorensen@morsoe.dk

Formand Peter Therkildsen, Ikkjæret 5, 7950 Erslev peter.therkildsen@morsoe.dk

Lauge Larsen, Refshammervej 32, 7900 Nyk.M. lauge.larsen@morsoe.dk

Meiner Nørgaard, Søndenom 9, 7990 Ø. Assels meiner.noergaard@morsoe.dk

Ellen Philipsen Dahl, Jasminvej 36, 7900 Nyk. M. ellen.philipsen.dahl@morsoe.dk

 

Administrative repræsentanter

Henrik R. Christensen, Jernbanevej 7, 7900 Nyk. M. Henrik.christensen@morsoe.dk

Arne Kirk,  Jernbanevej 7, 7900 Nyk. M Arne.kirk@morsoe.dk