Handicapråd

Morsø Kommunes Handicapråd er et forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Handicaprådets ansvar
Handicaprådet arbejder på tværs af kommunens sektorer for at sikre bredden i det handicappolitiske arbejde. Rådet samarbejder med alle kommunens forvaltninger om at skabe lige muligheder for borgere med handicap.

Handicaprådet er sammensat på tværs af handicapgrupper, og med alle kommunale administrative områder repræsenteret.

Handicaprådets opgaver

 • Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap
 • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik  på at få belyst særlige temaer
 • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager
 • Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet i alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap
 • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag

Handicaprådet medvirker til

 • At udarbejde en handicappolitik for Morsø Kommune
 • At fremkomme med forslag:
  • til tilgængelighed for borgere med handicap
  • til forbedring af vilkår til borgere med handicap i Morsø Kommune

Handicaprådets lovgrundlag
Handicaprådet er nedsat i medfør af § 37 a i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 826 af 16/08/2019)

Peter Therkildsen, formand, kommunalbestyrelsesmedlem
Ilkjæret 5, 7950 Erslev, 7900 Nykøbing M, peter.therkildsen@morsoe.dk

Elly Duus Bloch, næstformand, Osteoporoseforeningen
Toften 10, 7900 Nykøbing M, ellybloch@post.tele.dk

Betina Pedersen, Landsforeningen SIND
Akacievej 29, 7900 Nykøbing M, sindhuset@c.dk

Jens Wittchen, Dansk Blindesamfund
Langtoften 19, 7950 Erslev, j.wittchen56@gmail.com

Berit Stagstrup, Dansk Handicaporganisation
Trekløvervej 1, 7950 Erslev, beritstagstrup@gmail.com

Berit Kjærgaard Jensen, Hjerneskadeforeningen
Højtoftevej 12, Nykøbing M, beritkjaergaardjensen@gmail.com

Vibeke Sørensen, Parkinsonforeningen
Høstvej 10, 7900 Nykøbing M, vss@outlook.dk

Poul Olsen, DH Morsø
Akacievej 14, Nykøbing M, p.olsen@privat.tele.dk

Ellen Philipsen Dahl, kommunalbestyrelsesmedlem
Jasminvej 36, 7900 Nykøbing M, ellen.philipsen.dahl@morsoe.dk

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Sønden 9, 7990 Øster Assels, meiner.noergaard@morsoe.dk

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem
Rosenvej 27, 7900 Nykøbing M, hs@morsoe.dk 

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem
Raadhustorvet 4B, 1., 7900 Nykøbing M, tore.muller@morsoe.dk

Jens Dahlgaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Hammervænget 5, 7900 Nykøbing M, jens.dahlgaard@morsoe.dk

Henrik R. Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, henrik@morsoe.dk 

Charlotte Saaby, centerchef for Sundhedsfremme, Social og Handicap
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, cs@morsoe.dk