Handicapråd

Morsø Kommunes Handicapråd skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Morsø Kommune.

Det er lovpligtigt for alle danske kommuner at have et handicapråd. Handicaprådet sagsbehandler ikke og kan heller ikke tage enkeltsager op, dvs. sager som vedrører specifikke personale- eller klagesager

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  • Der afholdes møder mindst fire gang årligt
  • Handicaprådet er nedsat i medfør af Retssikkerhedslovens § 37a.

Uddrag af Retsikkerhedsloven § 37a
Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2 
Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 3 
Handicaprådet sammensættes af medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Stk. 4  
Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning.

Peter Therkildsen, formand, kommunalbestyrelsesmedlem
Ilkjæret 5, 7950 Erslev, 7900 Nykøbing M, peter.therkildsen@morsoe.dk

Elly Duus Bloch, næstformand, Osteoporoseforeningen
Toften 10, 7900 Nykøbing M, ellybloch@post.tele.dk

Betina Pedersen, Landsforeningen SIND
Akacievej 29, 7900 Nykøbing M, sindhuset@c.dk

Gerda Kjær Hansen, PTU
Fruevej 3, 7900 Nykøbing M, mormor@dlgtele.dk

Jens Wittchen, Dansk Blindesamfund
Langtoften 19, 7950 Erslev, j.wittchen56@gmail.com

Berit Stagstrup, Dansk Handicaporganisation
Trekløvervej 1, 7950 Erslev, beritstagstrup@gmail.com

Berit Kjærgaard Jensen, Hjerneskadeforeningen
Højtoftevej 12, Nykøbing M, beritkjaergaardjensen@gmail.com

Vibeke Sørensen, Parkinsonforeningen
Høstvej 10, 7900 Nykøbing M, vss@outlook.dk

Ellen Philipsen Dahl, kommunalbestyrelsesmedlem
Jasminvej 36, 7900 Nykøbing M, ellen.philipsen.dahl@morsoe.dk

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Sønden 9, 7990 Øster Assels, meiner.noergaard@morsoe.dk

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem
Rosenvej 27, 7900 Nykøbing M, henning.sorensen@morsoe.dk

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem
Raadhustorvet 4B, 1., 7900 Nykøbing M, tore.muller@morsoe.dk

Jens Dahlgaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Hammervænget 5, 7900 Nykøbing M, jens.dahlgaard@morsoe.dk

Henrik R. Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, henrik@morsoe.dk 

Poul Olsen, sekretær, konsulent i Center for Sundhedsfremme, Social og Sundhed
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, poul.olsen@morsoe.dk