Handicapråd

Morsø Kommunes handicapråd skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Morsø Kommune.

Den 1. april 2006 blev det lovpligtigt for alle danske kommuner at have et handicapråd. Handicaprådet sagsbehandler ikke og kan heller ikke tage enkeltsager op dvs. sager som vedrører specifikke personale- eller klagesager

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  • Der afholdes møder mindst 4 gang årligt.
  • Handicaprådet er nedsat i medfør af retssikkerhedslovens § 37a.

Uddrag af loven:§ 37 a.
Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 3.
Handicaprådet sammensættes af medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Stk. 4.  
Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning.

Peter Therkildsen, formand, kommunalbestyrelsesmedlem
Ilkjæret 5, 7950 Erslev, 7900 Nykøbing M, peter.therkildsen@morsoe.dk

Elly Duus Bloch, næstformand, Osteoporoseforeningen
Toften 10, 7900 Nykøbing M, ellybloch@post.tele.dk

Betina Pedersen, Landsforeningen SIND
Akacievej 29, 7900 Nykøbing M, sindhuset@c.dk

Gerda Kjær Hansen, PTU
Fruevej 3, 7900 Nykøbing M, mormor@dlgtele.dk

Jens Wittchen, Dansk Blindesamfund
Langtoften 19, 7950 Erslev, j.wittchen56@gmail.com

Berit Stagstrup, Dansk Handicaporganisation
Trekløvervej 1, 7950 Erslev, beritstagstrup@gmail.com

Berit Kjærgaard Jensen, Hjerneskadeforeningen
Højtoftevej 12, Nykøbing M, beritkjaergaardjensen@gmail.com

Vibeke Sørensen, Parkinsonforeningen
Høstvej 10, 7900 Nykøbing M, vss@outlook.dk

Ellen Philipsen Dahl, kommunalbestyrelsesmedlem
Jasminvej 36, 7900 Nykøbing M, ellen.philipsen.dahl@morsoe.dk

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Sønden 9, 7990 Øster Assels, meiner.noergaard@morsoe.dk

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem
Rosenvej 27, 7900 Nykøbing M, henning.sorensen@morsoe.dk

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem
Raadhustorvet 4B, 1., 7900 Nykøbing M, tore.muller@morsoe.dk

Jens Dahlgaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Hammervænget 5, 7900 Nykøbing M, jens.dahlgaard@morsoe.dk

Henrik R. Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, henrik@morsoe.dk 

Poul Olsen, sekretær, konsulent i Center for Sundhedsfremme, Social og Sundhed
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, poul.olsen@morsoe.dk