Handicaprådet

Handicaprådet er et forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen

Handicaprådet for 2022-2025

Elly Duus Bloch, formand, 
Repræsentant for DH Morsø
Mail: ellybloch@post.tele.dk
Mobil: 2330 3749

Meiner Nørgaard, næstformand
Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
Mail: pome95@morsoe.dk
Mobil: 2479 2253

Ingerliva Friiø
Repræsentant for DH Morsø
Mail: ingerlivafriio@gmail.com
Mobil: 6014 1151

Jens Wittchen
Repræsentant for DH Morsø
Mail: j.wittchen56@gmail.com
Mobil: 4020 8052

Poul Olsen
Repræsentant for DH Morsø 
Mail: p.olsen@privat.tele.dk
Mobil: 2456 1294

Henning Sørensen
Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
Mail: pohs59@morsoe.dk 

Tore Müller
Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
Mail: tom@morsoe.dk
Mobil: 2479 2027

Arne Kirk
Repræsentant for Morsø Kommunalbestyrelse
Mail: aki@morsoe.dk
Telefon: 9970 7210

Handicaprådet arbejder på tværs af kommunens sektorer for at sikre bredden i det handicappolitiske arbejde. Rådet samarbejder med alle kommunens forvaltninger om at skabe lige muligheder for borgere med handicap.

Handicaprådet er sammensat på tværs af handicapgrupper, og med alle kommunale administrative områder repræsenteret.

Handicaprådets opgaver

 • Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap
 • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik  på at få belyst særlige temaer
 • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager
 • Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet i alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap
 • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.

Handicaprådet medvirker til

 • At udarbejde en handicappolitik for Morsø Kommune
 • At fremkomme med forslag:
  • til tilgængelighed for borgere med handicap
  • til forbedring af vilkår til borgere med handicap i Morsø Kommune.

Handicaprådets lovgrundlag
Handicaprådet er nedsat i medfør af § 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021).