Ledsagelse til aktiviteter når du har et handicap

Ledsageordning er et tilbud til dig, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Ledsagelse

Du kan søge om ledsagelse, hvis du er mellem 12 og 67 år. Du skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Hvis du bliver bevilliget ledsagelse, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

Du kan læse mere om Ledsageordning på borger.dk

Dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse

Ledsagelse er gratis, men du skal selv betale for udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan f.eks. være billetter eller ”nødvendig bespisning” til ledsageren. Du kan få dækket disse udgifter med op til 919 kr. årligt (2020-niveau). Du skal sandsynliggøre, at du har haft udgifterne med kvitteringer eller på anden vis. Du kan finde link til ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse her på siden.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Servicelovens § 97. Der skal foretages en konkret vurdering af dine forhold, og en bevilling kræver:

  • At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
  • At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter
  • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.