Bofællesskaber og Botilbud for udviklingshæmmede

Der er stor forskel på det at være udviklingshæmmet og der er mange forskellige tilbud til denne målgruppe. Lige fra at bo i egen lejlighed til at bo i en af de forskellige bofællesskaber og boformer, der er i Morsø Kommune.

Gruppen der arbejder med udviklingshæmmede, arbejder med borgere, der er i alderen fra 18 år og opefter.

Det er alle borgere, der har en pension pga. deres udviklingshæmning.

Formålet er at sikre de udviklingshæmmede borgere i Morsø Kommune et liv så optimalt som muligt og hvor borgeren oplever sig som individuelle, værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres eget livsførelse.

Læs mere om tilbuddene herunder:

Er et botilbud til voksne udviklingshæmmede, som kan bo i egne lejligheder og kan klare sig selv om natten, men som har behov for støtte og vejledning i dagligdagen samt et fællesskab med ligestillede.

Målsætning:

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse.

Der lægges vægt på:

 • At personen har lyst til at have samvær med ligestillede
 • At der ikke er et misbrug
 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes

Beskrivelse:

Bofællesskabet Grønparken består af 12 lejligheder, hvoraf den ene er en fælleslejlighed. Bofællesskabet har store grønne udenoms arealer samt et lille dyrehold, som holdes og passes af beboerne med støtte fra personalet. Beboerne afholder selv alle udgifter til fællesbus, husleje, lys og varme m.m.
Der kan søges boligstøtte og varmehjælp. Desuden betales en andel til fælleslejligheden.

Der er personale i dagstimerne fra kl. 7.00 - 9.00 og kl. 16.00 - 20.00 i fælleshuset. I tidsrummet 9.00 - 16.00 giver personalet bostøtte enten til udeboende brugere eller beboere i bofællesskabet, der alle har en hjemmedag, hvor der i samarbejde ryddes op, gøres rent, vaskes tøj, købes ind m.m.
I weekenden er der personale i tidsrummet 8.00 - 18.00.
Der arrangeres udenlandsture, ture i Danmark, deltagelse i fester m.m.
Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.

Er et tilbud til voksne udviklingshæmmede, som kan bo selvstændigt i egen lejlighed og ikke har behov for hjælp om natten, men har behov for støtte og vejledning i dagligdagen og et fællesskab med ligestillede.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse.

Der lægges vægt på at:

 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp
 • At vi tager udgangspunkt i personens ønsker og behov
 • At det vurderes individuelt i hvilket omfang og hvor ofte hjælpen ydes

Beskrivelse

Bofællesskabet Nørregade består af 11 selvstændige lejligheder, 2 - eller 3-værelses, samt en fælleslejlighed. Beboerne afholder selv alle udgifter til husleje, lys og varme samt fællesbussen. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp. Desuden betales en andel til fælleslejligheden.

Der er personale i dagtimerne fra kl. 6.45 - 9.00 og 16.00 - 20.00 i fælleshuset. I tidsrummet 9.00 - 16.00 giver personalet bostøtte enten til udeboende brugere eller beboere i bofællesskabet, der alle har en hjemmedag, hvor der i samarbejde ryddes op, gøres rent, vaskes tøj, købes ind m.m.
I weekenden er der personale i tidsrummet 9.00 - 19.00.
Der arrangeres udlandsture, ture i Danmark, deltagelse i fester m.m.

Er et botilbud til voksne udviklingshæmmede.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse. Bofællesskabet Smallegade er et bosted, hvor vi sætter trivsel i højsædet. Nøgleordene for os er gensidig respekt og indflydelse på egen hverdag og eget liv. Her er plads til forskellighed.

Der lægges vægt på:

 • At personen har lyst til at have samvær med ligestillede
 • At der ikke er et misbrug
 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes

Beskrivelse

Bofællesskabet Smallegade består af 5 lejligheder og et fælleshus. Der er personale på hverdage kl. 7.00 - 21.30. Om morgenen i tidsrummet 7.00 - 9.00 er der morgenmad i fælleshuset, hvorefter beboerne er i dagtilbud / beskæftigelse. I tidsrummet 16.00 - 21.30 er der fælles hygge, aftensmad, spil, snak og fritidsaktiviteter.

Beboerne er på skift med til at gøre fælles indkøb og lave aftensmad. Beboerne har hjemmedage, hvor der ydes hjælp, støtte og vejledning til oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, tandlæge, lægebesøg m.m.
I weekends er der personale i tidsrummet 9.00 - 21.30, hvor man har stor indflydelse på, hvad der skal ske. Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.

Morsø Bosteder er et botilbud til voksne udviklingshæmmede, med et udtalt behov for støtte og vejledning til daglige gøremål, udvikling og vedligeholdelse af fysiske, sociale/psykiske færdigheder.

Morsø Bosteder har 44 lejligheder fordelt på de to adresser Riis Alle 31 og Lupinvej 7 i Nykøbing. Begge bosteder er til voksne udviklingshæmmede. Desuden har Lupinvej en ungegruppe og Riis Alle har en ældregruppe.

Hver lejlighed består af badeværelse, soveværelse og stue. Til hver enhed hører et fællesrum med køkken, spisestue og dagligstue. Fællesrummene er samlingspunktet ved måltider, hygge og socialt samvær. Vi lægger vægt på, at bostedet er beboernes hjem, og at indretningen og atmosfæren giver indtryk af dette.

Morsø Bosteder er til længerevarende ophold, og vi tilbyder hjælp og vejledning i alle døgnets 24 timer.

De fleste beboere benytter dagtilbuddet i Morsø Kompetencecenter, som er et beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til udviklingshæmmede. 

 

N.A. Christensensvej 10 er en afdeling for voksne med stort hjælpebehov. Mange af aktiviteterne er bygget op omkring sansestimulering, som styrker deres evne til samarbejde samt skabe oplevelse og glæde. I strukturgruppen er aktiviteterne målrettet fysisk mobile voksne, der har behov for meget struktur, forudsigelighed, genkendelighed og tryghed.