Bofællesskaber og Botilbud for udviklingshæmmede

Der er stor forskel på det at være udviklingshæmmet og der er mange forskellige tilbud til denne målgruppe. Lige fra at bo i egen lejlighed til at bo i en af de forskellige bofællesskaber og boformer, der er i Morsø Kommune.

Gruppen der arbejder med udviklingshæmmede, arbejder med borgere, der er i alderen fra 18 år og opefter.

Formålet er at sikre de udviklingshæmmede borgere i Morsø Kommune et liv så optimalt som muligt og hvor borgeren oplever sig som individuelle, værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres eget livsførelse.

Læs mere om tilbuddene:

Bofællesskabet Grønparken er et botilbud til voksne udviklingshæmmede, som kan bo i egne lejligheder og kan klare sig selv om natten, men som har behov for støtte og vejledning i dagligdagen samt et fællesskab med ligestillede.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse.

Der lægges vægt på:

 • At personen har lyst til at have samvær med ligestillede
 • At der ikke er et misbrug
 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes

Beskrivelse

Bofællesskabet Grønparken består af 12 lejligheder, hvoraf den ene er en fælleslejlighed. Bofællesskabet har store grønne udenoms arealer. Beboerne afholder selv alle udgifter til husleje, lys og varme m.m.

Der kan søges boligstøtte og varmehjælp. Desuden betales en andel til fælleslejligheden.

Der er personale i dagstimerne fra kl. 7.00-9.00 og kl. 16.00-21.00 i fælleshuset.
I tidsrummet 9.00-16.00 giver personalet bostøtte enten til udeboende brugere eller beboere i bofællesskabet. Alle har en hjemmedag, hvor der i samarbejde ryddes op, gøres rent, vaskes tøj, købes ind m.m.
I weekenden er der personale i tidsrummet 9.00-20.00.
Der arrangeres udenlandsture, ture i Danmark, deltagelse i fester m.m.
Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.

Bofællesskabet Nørregade er et tilbud til voksne udviklingshæmmede, som kan bo selvstændigt i egen lejlighed og ikke har behov for hjælp om natten, men har behov for støtte og vejledning i dagligdagen og et fællesskab med ligestillede.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse.

Der lægges vægt på:

 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp
 • At vi tager udgangspunkt i personens ønsker og behov
 • At det vurderes individuelt i hvilket omfang og hvor ofte hjælpen ydes

Beskrivelse

Bofællesskabet Nørregade består af 11 selvstændige lejligheder, 2- eller 3-værelses, samt en fælleslejlighed. Beboerne afholder selv alle udgifter til husleje, lys og varme. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp. Desuden betales en andel til fælleslejligheden.

Der er personale i dagtimerne fra kl. 6.45-9.00 og kl. 16.00-19.00 i fælleshuset. I tidsrummet 9.00-16.00 giver personalet bostøtte enten til udeboende brugere eller beboere i bofællesskabet. Alle har en hjemmedag, hvor der i samarbejde ryddes op, gøres rent, vaskes tøj, købes ind m.m.
I weekenden er der personale i tidsrummet 9.00-18.00.
Der arrangeres udlandsture, ture i Danmark, deltagelse i fester m.m.

Bofællesskabet Smallegade er et botilbud til voksne udviklingshæmmede.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse. Bofællesskabet Smallegade er et bosted, hvor vi sætter trivsel i højsædet. Nøgleordene for os er gensidig respekt og indflydelse på egen hverdag og eget liv. Her er plads til forskellighed.

Der lægges vægt på:

 • At personen har lyst til at have samvær med ligestillede
 • At der ikke er et misbrug
 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes

Beskrivelse

Bofællesskabet Smallegade består af fem lejligheder og et fælleshus. Der er personale på hverdage kl. 7.00-21.30. Om morgenen i tidsrummet 7.00-9.00 er der morgenmad i fælleshuset, hvorefter beboerne er i dagtilbud / beskæftigelse. I tidsrummet 16.00-21.30 er der fælles hygge, aftensmad, spil, snak og fritidsaktiviteter.

Beboerne er på skift med til at gøre fælles indkøb og lave aftensmad. Beboerne har hjemmedage, hvor der ydes hjælp, støtte og vejledning til oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, tandlæge, lægebesøg m.m.
I weekender er der personale i tidsrummet 9.00-21.30, hvor man har stor indflydelse på, hvad der skal ske. Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.

Lupinvej

Lupinvej er et tilbud om bolig til voksne udviklingshæmmede, som har brug for meget støtte og hjælp i hverdagen, samt støtte til at bibeholde og styrke sit fysiske, psykiske og sociale velbefindende.

Lupinvej består af 22 lejligheder fordelt på fire huse. Alle lejligheder har badeværelse, soveværelse og stue/tekøkken. Du vil få din egen lejlighed med udgang til fællesarealer. Her har du mulighed for at mødes med de andre beboere, hvor vi samles for, at spise eller hygge og være sammen.

Vi lægger vægt på ligeværd, respekt og en høj grad af selvstændighed. Ud fra de principper arbejder vi med et skræddersyet og målrettet tilbud, der passer til den enkelte. Sammen laver vi en plan for at sikre, at din tid på Lupinvej bedst matcher dine behov. For alle der bor på Lupinvej, er der masser af muligheder for at deltage i aktiviteter eller samvær. Vi har selv to busser, så vi kan komme afsted til dagtilbud eller tage på tur.

Der er medarbejdere døgnet rundt på Lupinvej og der er vågen nattevagt.

Enggården

Enggården er et tilbud om bolig til voksne udviklingshæmmede, som har brug for meget støtte og hjælp i hverdagen, samt støtte til at bibeholde og styrke sit fysiske, psykiske og sociale velbefindende.

Enggården består af 20 rummelige og lyse lejligheder fordelt i tre huse. Du vil få din egen lejlighed med udgang til fællesarealer, hvor du har mulighed for at mødes med de andre beboere.  

Enggården er et bosted, hvor vi sætter trivsel i højsædet. Nøgleordene for os er gensidig respekt og indflydelse på egen hverdag og eget liv. Her er der plads til forskellighed.

Vi tager udgangspunkt i det, den enkelte kan overskue, den enkeltes motivation, behov og udfordringer, og i samarbejde planlægger vi de aktiviteter, der giver mest mening i forhold til individuelle ønsker. Vi giver vores beboere mulighed for medbestemmelse i, hvad der skal ske og vi arbejder for at supplere og yde støtte dér, hvor der opleves vanskeligheder.

Der er medarbejdere døgnet rundt på Enggården og der er vågen nattevagt.