Dagtilbud for sårbare borgere

Dagtilbud for borgere med en kronisk sindslidelse, som er tilkendt førtidspension samt dagtilbud for psykisk sårbare borgere, der bor i eget hjem og har behov for socialpsykiatrisk behandling og støtte.

Læs om tilbuddene herunder:

Aktivitetscentret er et dagtilbud for borgere med en kronisk sindslidelse, som er tilkendt førtidspension. Målet er at skabe en meningsfyldt hverdag for den enkelte, hvor trivsel og socialt samvær med ligestillede er i højsædet.

Den enkelte borger tilbydes relevante og meningsfyldte aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som sammensættes efter ønsker og behov i samarbejde med borgeren og den sagsbehandler som har visiteret til Aktivitetscentret.

Der er fokus på mestring af dagligdagen, socialt samvær med andre, træning af sociale færdigheder og selvudvikling.
Personalegruppen på Aktivitetscentret er sammensat af pædagoger, omsorgsmedhjælpere og administrativ medarbejder.

Daghus Morsø er et dagtilbud for psykisk sårbare borgere, der bor i eget hjem og har behov for socialpsykiatrisk behandling og støtte. Daghuset er ikke et blivende sted, men et tilbud i en planlagt periode.

Daghusets tilbud er til dig, som:

  • Efter en sygeperiode på grund af psykiske og eventuelle sociale vanskeligheder ikke umiddelbart magter at vende tilbage til arbejdsmarkedet på almindelige betingelser.
  • Har behov for afklaring af ønsker og muligheder for en eventuel tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Et forløb i daghuset tilrettelægges altid i samarbejde med den enkelte borger og den sagsbehandler, som har visiteret til daghuset. Forløbet bliver individuelt tilrettelagt således, at der arbejdes målrettet ud fra den enkelte borges individuelle ressourcer og barrierer.

Personalegruppen på Daghus Morsø er sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgiver og administrativ medarbejder.