Dagtilbud for sårbare borgere

Dagtilbud for borgere med en kronisk sindslidelse, som er tilkendt førtidspension samt dagtilbud for psykisk sårbare borgere, der bor i eget hjem og har behov for socialpsykiatrisk behandling og støtte.

Læs om tilbuddene herunder:

Aktivitetscentret er et dagtilbud for borgere med en kronisk sindslidelse, som er tilkendt førtidspension. Målet er at skabe en meningsfyldt hverdag for den enkelte, hvor trivsel og socialt samvær med ligestillede er i højsædet.

Den enkelte borger tilbydes relevante og meningsfyldte aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som sammensættes efter ønsker og behov i samarbejde med borgeren og den sagsbehandler som har visiteret til Aktivitetscentret.

Der er fokus på mestring af dagligdagen, socialt samvær med andre, træning af sociale færdigheder og selvudvikling.
Personalegruppen på Aktivitetscentret er sammensat af pædagoger, omsorgsmedhjælpere og administrativ medarbejder.