Bofællesskaberne Fuglsøparken og Strandparken

Bofællesskaberne Fuglsøparken og Strandparken er psykiatriske botilbud for personer, der kan bo i egen lejlighed, men har behov for støtte og et fællesskab med ligestillede.

Målsætning

Morsø Kommunes fagetiske mission for socialpædagogisk støtte og dagtilbud er at styrke borgerens mestring i eget liv i samspil med det omgivende samfund, så der bidrages til øget inklusion. Det handler både om at skabe tryghed for borgeren og om øget selvstændighed. Indsatserne baserer sig på at møde den enkelte borger via den nære og anerkendende relation samt tage udgangspunkt i dennes kompetencer.

Der lægges vægt på:

  • At personen har lyst til at have samvær med ligestillede
  • At der ikke er et misbrug
  • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
  • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes

Læs om de forskellige tilbud herunder:

Bofællesskabet består af ni lejligheder, fordelt over tre opgange samt en fælleslejlighed. Der er natdækning i Strandparken således, at der er mulighed for at tale med personalet døgnet rundt. Beboerne afholder selv alle udgifter til husleje, lys og varme m.m. Desuden betales en andel til fælleslejligheden. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp.

Der er personale i tidsrummet 7.00-9.00 samt 16.00-7.00 på hverdage. I weekender er der personale i tidsrummet 10.00-22.00.

Mulighed for bostøtte

Beboerne er på skift med til, i samarbejde med personale, at købe ind, lave aftensmad og rydde op i fælleshuset. Der er mulighed for at få bostøtte i eget hjem i tidsrummet 9.00-16.00. Bostøtten gives ofte 1-4 timer, alt efter behov. Om aftenen og i weekenden er der gåture, evt. bustur, hygge, spil, snak og hvad beboerne har behov for.

Bofællesskabet består af seks lejligheder, et- eller toværelses, samt en fælleslejlighed. Beboerne afholder selv alle udgifter til husleje, lys og varme m.m. Desuden betales en andel til fælleslejligheden. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp. Der er personale i tidsrummet 7.00-9.00 samt 16.00-20.00 på hverdage. I weekenden er der personale i tidsrummet 10.00-18.00.

Beboerne er på skift med til, i samarbejde med personale, at købe ind, lave aftensmad og rydde op i fælleshuset.

Mulighed for bostøtte

Der er mulighed for at få bostøtte i eget hjem i tidsrummet 9.00-16.00. Bostøtten gives ofte 1-4 timer, alt efter behov. Om aftenen og i weekenden er der gåture, evt. bustur, hygge, spil, snak og hvad beboerne har behov for.

Botilbuddet Mågevej er et midlertidigt botilbud med 11 pladser i alt, for psykisk sårbare personer i alderen 18-35 år.

Det overordnede mål for Botilbuddet Mågevej er, at beboerne får mulighed for at være i et træningsmiljø, hvor de kan udvikle sig og erhverve kompetencer, således at de bliver i stand til at fraflytte stedet og i størst mulig grad klare sig selv – enten i egen bolig eller andet.

Målgruppen for Botilbuddet Mågevej er psykisk sårbare personer med personlighedsforstyrrelser, personer med neurologiske forstyrrelser, personer der er socialt belastede og personer med psykiske sygdomme. Botilbuddet er ikke for borgere med misbrug. 

Fælles for målgruppen er, at der er tale om personer med forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og som har behov for socialpædagogisk støtte og behandling.

Beboerne skal være i stand til at profitere af den socialpædagogiske støtte og behandling, der ydes på Botilbuddet Mågevej og være indstillet på at indgå i botilbuddets sociale og praktiske aktiviteter.

Botilbuddet Mågevej er beliggende i Nykøbing by, tæt ved vandet. Bygningerne har gode faciliteter både ude og inde.

De fysiske rammer består af tre huse. To af husene er indrettet med et stort fælles køkken-alrum med tilhørende fælles stue. I de to huse er der henholdsvis fire og fem værelser.

I det resterende hus er der to ét-værelses lejligheder, samt en lejlighed med personalefaciliteter.