Frikommuneforsøg

Morsø kommune deltager, sammen med en del af de øvrige Nordjyske kommuner i frikommuneforsøg.

Det ene forsøg omhandler ”Rehabiliteringsteams”, herunder fritagelse for at sager om første Jobafklaringsforløb behandles på rehabiliteringsteams, når det vurderes, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Derudover kan kommunen med forsøget forelægge sager om vurdering af ressourceforløb, visitering til fleksjob, andet Jobafklaringsforløb eller tilkendelse af førtidspension uden at indhente lægeattest til rehabiliteringsteam (LÆ265), hvis det vurderes at kommunen allerede har tilstrækkelig helbredsoplysninger, der kan danne grundlag for vurderingen på rehabiliteringsteammøderne.

Det andet forsøg omhandler ”Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpenge-området”. Morsø kommune vil benytte mulighederne i frikommuneforsøget ud fra en individuel socialfaglig vurdering at tage stilling til, hvilke helbredsoplysninger, der er relevant at indhente og hvornår, fremfor at indhente pr. automatik.

Under forsøget vil der blive taget stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente attest til sygedagpengeopfølgning (LÆ285) eller der skal indhentes f.eks. journaloplysninger fra behandlende instans samt statusattester i stedet for at indhente attest til sygedagpengeopfølgning (LÆ285) i de tilfælde, hvor det giver mening.