Kultur - den kulturelle ø

Der er et bredt og mangfoldigt udbud af kulturmuligheder på Mors. Lige fra folkelige møder og aktiviteter til kulturtilbud og eventprægede oplevelser.

Kulturlivet på Mors udfolder sig via ildsjæle, foreninger og kulturinstitutioner. De frivillige har en afgørende betydning for de kulturelle indsatser og for kulturlivet generelt.

Foreningsportalen og booking af lokaler

I Morsø Kommunes Foreningsportal er der et foreningsregister, hvor foreningerne på Mors kan ses. Desuden kan der bookes lokaler via foreningsportalen. Indtil 1. august 2021 foregår lokalebooking via EGon. For aktiviteter og arrangementer efter 1. august skal den nye foreningsportal fra KMD benyttes. Se mere om lokalebookning via dette link.

Puljer på Kulturområdet

Der er mulighed for at søge forskellige puljer i Morsø Kommune og i Region Nordjylland. Morsø Kommune har de Frie Kulturmidler og Ungepuljen. Desuden er der Region Nordjyllands kulturpuljer og KulturKANtens puljer. 

Puljer

Få hjælp til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet og vær med til at udvikle den kulturelle vækst på Mors. Søg derfor om tilskud fra de frie kulturmidler til jeres kulturelle arrangement eller aktivitet. 

Det er foreninger eller institutioner, der kan søge om tilskud. Støtten kan gives enten som et direkte tilskud eller en underskudsgaranti. Ansøgningen sender I til kultur@morsoe.dk sammen med et budget for arrangementet eller aktiviteten. I skal ikke bruge et bestemt ansøgningsskema.

Ansøgningen bliver behandlet på det næste møde i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme. Afgørelsen på jeres ansøgning modtager I via Digital Post.

Retningslinjer for tildeling

 • Der gives kun til kulturelle formål.
 • Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende på Mors eller have en stor andel af deltagende morsingboere.
 • Der gives ikke til faste driftsopgaver, såsom husleje, lønninger o. lign.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Der gives fortrinsvis til nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer, selvom det er en anden ansøger.
 • Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.
 • Ansøgninger behandles løbende.
   

Ungepuljen i Morsø Kommune er en pulje med midler til dig, der er mellem 14 og 25 år og gerne vil lave et projekt eller en aktivitet sammen med andre unge.

Se hvordan du søger Ungepuljen (link)

Formålet med Region Nordjyllands kulturpuljer er at bidrage til et rigt og synligt nordjysk kulturliv.

Tilskud af kulturmidler kan søges af en række forskellige aktører, der samarbejder om udviklingsprojekter på kulturområdet: Aktive kunstnere, vækstlag og talenter, kultur- og kunstproducenter, kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, enkeltpersoner og grupper samt foreninger og institutioner.

 • Den Store Kulturpulje støtter større kulturprojekter med flere samarbejdspartnere. Hvert år udpeges ét eller flere fokusområder, der prioriteres særligt højt i vurderingen af ansøgningerne.
 • Den Lille Kulturpulje støtter mindre projekter, hvor en hurtig og forholdsvis lille bevilling gør en stor forskel for den kulturelle udvikling i Nordjylland.
 • Kultur og Sundhedspuljen støtter udvikling og iværksættelse af initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet.
 • Kultur i Nærheden Region Nordjylland udbyder i 2022 en ny kulturpulje på 1 mio. kr., der skal være med til at udvikle kulturen i landdistrikter og mindre bysamfund.

Læs mere om puljernes fokusområder, ansøgningsfrister og krav til ansøgninger (link). 

KulturKanten 2021-2024 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske kulturliv.

Nordjylland har i 2021 indgået en ny fireårig aftale med Kulturministeriet om regionale indsatser for kultur. Der arbejdes i øjeblikket på at udforme tre nye puljer rettet mod regionens kulturaktører. Det vil blive publiceret her, når puljerne kan ansøges.

Puljerne skal understøtte KulturKANtens tre nye indsatsområder:

 • Lære at være – Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv.
 • Sund med kultur – Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere. Se mere her.
 • Nordjyske fortællinger – Puljen skal bidrage med fortællinger, der taler ind i det nordjyske fællesskab.
  o 28. august 2022: Frist for tilmelding til pitch
  o 3. oktober 2022: Ansøgningsfrist
  o Medio december 2022: Svar på ansøgning
  Se mere her. 

Læs mere om Nordjyllands kulturaftale KulturKANten (link).