Udvalg på Kultur- og Fritidsområdet

Morsø Kommunes kultur- og fritidsliv er meget mangfoldigt – og der sker altid noget et eller andet sted i kommunen.

I Morsø Kommune er der et væld af institutioner og foreninger, der arrangerer kultur- & fritidsaktiviteter indenfor mange genrer.

Som en hjælp til institutionerne og foreningerne er der i Morsø Kommune dannet Kulturelt Samvirke og Morsø Fritidssamvirke. Derudover er der også et Folkeoplysningsudvalg i kommunen.

Det er Folkeoplysningsudvalget i den enkelte kommune som afgør om en forening lever op til de krav som folkeoplysningsloven kræver for at blive godkendt som en forening under folkeoplysningsloven, således foreningen kan modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget som sætter retningslinierne for fordelingen af tilskuddet.

Morsø kommunes Folkeoplysningsudvalg består af 7 personer. Hvoraf der er 2 valgt fra kommunalbestyrelsen.

  • Poul Overgaard (Formand) mail: Poul.Overgaard_Vils@post.tele.dk
  • Pia Thorsen (Næstformand) mail: cirkus.liberty.mors@gmail.com
  • Lene Svenningsen, mail: lene.svenningsen@morsoe.dk
  • Ole Christensen, mail: oc40401420@gmail.com
  • Peter Holm Nielsen, mail: peter@nielsen-privat.dk
  • Kirsten Collstrop Voksenundervisning, mail: kcollstrop@gmail.com
  • Tage Andersen, mail: tage.andersen@morsoe.dk

Folkeoplysningsloven

Vedtægter