Udvalg på Kultur- og Fritidsområdet

Morsø Kommunes kultur- og fritidsliv er meget mangfoldigt – og der sker altid noget et eller andet sted i kommunen.

I Morsø Kommune er der et væld af institutioner og foreninger, der arrangerer kultur- & fritidsaktiviteter indenfor mange genrer.

Som en hjælp til institutionerne og foreningerne er der i Morsø Kommune dannet Kulturelt Samvirke og Morsø Fritidssamvirke. Derudover er der også et Folkeoplysningsudvalg i kommunen.

Kulturelt samvirke er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner, enkeltpersoner og grupper af borgere som arrangerer og afvikler kulturelle arrangementer på Mors, hvortil der er offentlig adgang.

Kulturelt Samvirke søger at fremme medlemmernes interesser ved at skabe debat om kulturelle forhold og gå i dialog med offentlige myndigheder for at tilskynde bl.a. kommunen til aktivt at støtte kulturlivet og sikre de nødvendige rammer, så kulturens mangfoldighed kan udfolde sig frit.

Kulturelt Samvirkes bestyrelse kan tage initiativer til nye kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Kulturelt Samvirke ønsker først og fremmest at koordinere de forskellige kulturelle arrangementer på Mors. Det er et særligt mål at tilskynde til arrangementer overalt på øen. Bestyrelsen kan også medvirke til at igangsætte aktiviteter, som rækker udover kommunegrænsen. Flere gange i samarbejde med kolleger i Thy.

Kulturelt Samvirke på Mors blev oprettet i 1978 og har i dag ca. 30 medlemmer, især foreninger og institutioner.

Eksempler på aktiviteter

 • Kulturugen (Kulturjam)
 • Morsø Musikmåned
 • Musik og lyrikcafé
 • Kulturstafetten (i samarbejde med Morsø Folkeblad),
 • Kulturius (Kulturelt Samvirkes kulturpris)
 • Deltagelse i arbejdsgrupper
 • Høringssvar til Morsø’s Kultur- og Fritidsplan m.v.

Kontakt
Gunhild Olesen Møller mail: gunhild.olesen.moller@rn.dk

Vedtægter

Morsø Fritidssamvirke er en paraplyorganisation for foreninger der tilbyder ungdoms- og idrætsaktiviteter i Morsø kommune. Fritidssamvirket fungerer som foreningers og klubbers talerør overfor kommunale udvalg og myndigheder. Det er samvirkets opgave at komme med forslag i alle ungdoms- og idrætspolitiske forhold, for at styrke foreningslivet på Mors.

Derfor arbejder Fritidssamvirkets bestyrelse
med bl.a.:

 • At, koordinere aktiviteter og arrangementer, f.eks. halfordeling.
 • At, have fingeren på pulsen om hvad, der rører sig i foreninger på øen, f.eks. hvor der er planer om nye aktiviteter/initiativer.
 • At, arrangere kurser/foredrag for medlemmer.
 • At, give råd og vejledning til foreninger.
 • At, udtale sig i sager forelagt af medlemsforeninger, Folkeoplysningsudvalget eller Morsø kommune.
 • At få indflydelse på hvilke afgørelser der træffes i de kommunale udvalg, når det er af betydning for ungdoms- og idrætsarbejdet.
 • At give mulighed for at få repræsentanter fra Fritidssamvirket med til jeres generalforsamlinger/møder.

Møder:

Der bliver afholdt 4 møder årligt og repræsentantskabsmødet afholdes i april måned. Alle er velkomne til repræsentantskabsmødet.

Henvendelser til Fritidssamvirket kan ske gennem FRITID, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors – tlf. 99 70 70 42, eller direkte til bestyrelsens medlemmer.

Morsø Fritidssamvirke består af 6 personer:

 • Jens Borg (Formand) mail: borg@mors.dk
 • Bent Lund mail: bentlund@karby.dk
 • Povl Li Nielsen (Kasserer) mail: pln@mvbmail.dk
 • Børge Kidmose mail: familienkidmose@c.dk
 • Knud Emil Jensen (Fra FOU) mail: knud.emil@post.tele.dk
 • Nina Andersen mail: morsingbo@icloud.com

 

Det er Folkeoplysningsudvalget i den enkelte kommune som afgør om en forening lever op til de krav som folkeoplysningsloven kræver for at blive godkendt som en forening under folkeoplysningsloven, således foreningen kan modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget som sætter retningslinierne for fordelingen af tilskuddet.

Morsø kommunes Folkeoplysningsudvalg består af 7 personer. Hvoraf der er 2 valgt fra kommunalbestyrelsen.

 • Poul Overgaard (Formand) mail: Poul.Overgaard_Vils@post.tele.dk
 • Knud Emil Jensen (Næstformand) mail: Knudemil@post.tele.dk
 • Lene Svenningsen, mail: lene.svenningsen@morsoe.dk
 • Uffe Korsgaard, mail: uffe.korsgaard@morsoe.dk
 • Tine Bille, mail: billemors@hotmail.com
 • Kirsten Collstrop Voksenundervisning, mail: kcollstrop@gmail.com
 • Sofie Tollund Kempel, Ungdomsrådet, mail: sofietollund@gmail.com

Folkeoplysningsloven

Valgprocedure

Vedtægter