Udvalg på Kultur- og Fritidsområdet

Morsø Kommunes kultur- og fritidsliv er meget mangfoldigt – og der sker altid noget et eller andet sted i kommunen.

I Morsø Kommune er der et væld af institutioner og foreninger, der arrangerer kultur- & fritidsaktiviteter indenfor mange genrer.

Som en hjælp til institutionerne og foreningerne er der i Morsø Kommune dannet Kulturelt Samvirke og Morsø Fritidssamvirke. Derudover er der også et Folkeoplysningsudvalg i kommunen.

Kulturelt samvirke er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner, enkeltpersoner og grupper af borgere som arrangerer og afvikler kulturelle arrangementer på Mors, hvortil der er offentlig adgang.

Kulturelt Samvirke søger at fremme medlemmernes interesser ved at skabe debat om kulturelle forhold og gå i dialog med offentlige myndigheder for at tilskynde bl.a. kommunen til aktivt at støtte kulturlivet og sikre de nødvendige rammer, så kulturens mangfoldighed kan udfolde sig frit.

Kulturelt Samvirkes bestyrelse kan tage initiativer til nye kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Kulturelt Samvirke ønsker først og fremmest at koordinere de forskellige kulturelle arrangementer på Mors. Det er et særligt mål at tilskynde til arrangementer overalt på øen. Bestyrelsen kan også medvirke til at igangsætte aktiviteter, som rækker udover kommunegrænsen. Flere gange i samarbejde med kolleger i Thy.

Kulturelt Samvirke på Mors blev oprettet i 1978 og har i dag ca. 30 medlemmer, især foreninger og institutioner.

Eksempler på aktiviteter

 • Kulturugen (Kulturjam)
 • Morsø Musikmåned
 • Musik og lyrikcafé
 • Kulturstafetten (i samarbejde med Morsø Folkeblad),
 • Kulturius (Kulturelt Samvirkes kulturpris)
 • Deltagelse i arbejdsgrupper
 • Høringssvar til Morsø’s Kultur- og Fritidsplan m.v.

Kontakt

Gunhild Olesen Møller mail: gunhildom@gmail.com

Vedtægter

Kulturelt Samvirkes vedtægter

Det er Folkeoplysningsudvalget i den enkelte kommune som afgør om en forening lever op til de krav som folkeoplysningsloven kræver for at blive godkendt som en forening under folkeoplysningsloven, således foreningen kan modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget som sætter retningslinierne for fordelingen af tilskuddet.

Morsø kommunes Folkeoplysningsudvalg består af 7 personer. Hvoraf der er 2 valgt fra kommunalbestyrelsen.

 • Poul Overgaard (Formand) mail: Poul.Overgaard_Vils@post.tele.dk
 • Pia Thorsen (Næstformand) mail: cirkus.liberty.mors@gmail.com
 • Lene Svenningsen, mail: lene.svenningsen@morsoe.dk
 • Ole Christensen, mail: oc40401420@gmail.com
 • Helena R. Andersen, mail: rolighed_helena@live.dk
 • Kirsten Collstrop Voksenundervisning, mail: kcollstrop@gmail.com
 • Tage Andersen, mail: tage.andersen@morsoe.dk

Folkeoplysningsloven

Vedtægter