Genbrugspladser på Mors

På Mors er der to genbrugspladser som ligger i Nykøbing og Sindbjerg. Herunder kan du se mere om åbningstider, adresser og hvad du skal være opmærksom på, når du afleverer affald.

Åbningstider

Åbningstider - BOLIG:

 • Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00
 • Lørdag kl. 09.00 - 15.00
 • Søn- og helligdage kl. 09.00 - 15.00 

Åbningstider - ERHVERV:

 • Mandag - Fredag kl. 07.00 - 17.00
 • Lørdag kl. 09.00 - 15.00
 • Søn- og helligdage kl. 09.00 - 15.00

Kontortid:

 • Mandag - tirsdag kl. 07.00 - 15.00
 • Onsdag - torsdag kl. 07.00 - 14.30
 • Fredag kl. 07.00 - 13.00

Lukket: 24., 25., 26. og 31. december - samt 1. januar.

 • Mandag fra kl. 12.00 - 17.00
 • Mandag - Tirsdag: Lukket 
 • Onsdag: Kl. 12.00 - 17.00
 • Torsdag - Fredag: Kl. 12.00 - 15.00
 • Den 2. lørdag i hver mdr. kl. 10-14
 • Søndag: Lukket

Brug kun gennemsigtige plastsække

Der må kun bruges gennemsigtige plastsække på genbrugspladserne. Det gælder også for aflevering af haveaffald.

Medbring sundhedskort

Når du besøger genbrugspladserne, så husk at medbringe dit sundhedskort / sygesikringsbevis for at åbne porten.
Hvis du har sommerhus på Mors, men er bosat uden for kommunen, kan du kontakte Genbrugspladsen - Nykøbing med henblik på udlevering af adgangskort, tlf. 9970 6702 .

Sundhedskort

Kør ikke forgæves - vælg den rigtige genbrugsplads!

På Sindbjerg Depotplads kan man kun aflevere haveaffald, trærødder, mur- og betonbrokker.

Øvrigt genbrugsaffald - samt brændbart skal du aflevere på genbrugspladsen på Nørrebro - hvor du fortsat også kan aflevere haveaffald, trærødder, mur- og betonbrokker.

Miljøfarligt affald

 • Olie og oliefiltre
 • Pesticider
 • Bremsevæske
 • Kølervæske
 • Træbeskyttelse
 • Fotovæske
 • Lysstofrør
 • Saltsyre
 • Eddikesyre
 • Lim- og malingrester
 • Batterier
 • Medicin
 • Akkumulatorer
 • Elektronik (mobiltelefoner, computere etc.)
 • Imprægneret træ
 • Pvc

Private husstande kan aflevere farligt affald på genbrugspladsen på Nørrebro alle ugens dage. Her er personalet uddannet til at håndtere alle typer farligt affald. Mange supermarkeder har desuden opstillet bokse til brugte batterier.

Brug originalemballagen
Det er vigtigt, at personalet på genbrugspladsen ved, hvad de har med at gøre. Derfor skal du så vidt muligt aflevere maling, kemikalier og lignende farligt affald i originalemballagen. Har du ikke længere originalemballagen, beder vi dig om at angive indholdet på anden vis, fx ved at sætte en mærkat på den nye emballage.

Det er vigtigt, at farligt affald bliver sorteret fra alt øvrigt affald og afleveret på genbrugspladsen. For når vi sorterer og behandler det farlige affald rigtigt, undgår vi at sprede miljø- eller sundhedsskadelige stoffer til omgivelserne og dermed påvirke naturen samt ikke mindst os selv med problematiske stoffer.

Oversigt genbrugsplads

Oversigt genbrugsplads

OBS!

For hver containertype er specifik beskrivelse og placering fremhævet i nedenstående "foldud" - tekster.

 

Glas, flasker og emballage er glasflasker fra drikkevarer, glasemballager fra fødevarer.

OBS!
Glasemballagerne skal være tomme.

Placering:

1. flasker og emballageglas

Skilt på genbrugspladsen:

Flasker og emballageglas

Trykimprægneret træ er materialer af træ, der har været anvendt udendørs f.eks.:

 • Bjælker
 • Læhegn
 • Stolper

Placering:

2. Trykimprægneret træ

Skilt på genbrugspladsen:

2 - Trykimprægneret træ

Affald til deponi er affald, der ikke er egnet til genanvendelse og kan for eksempel være:

 • Isoleringsmaterialer (urene/våde)
 • Glaseret tagsten, fliser, klinker
 • Porcelæn
 • Spejl
 • Troldtekt

Placering:

Plads 3 - deponi

Skilt på genbrugspladsen:

3 - Deponi

Blandet træ er typisk naturrent eller mekanisk bearbejdet, kasseret træ, f.eks.

 • Emballagetræ
 • Engangspaller
 • Køkkenelementer
 • Maskinkasser
 • Træmøbler uden stof
 • Paller
 • Rent nedbrydningstømmer
 • Spånplader, MDF

Placering:

4 og 5 - Træ til genbrug

Skilt på genbrugspladsen:

4. Træ til genbrug

Gipsaffald er for eksempel:

 • Gipsplader med rest af søm, skruer, tapet og glasvæv
 • Rene gipsplader

Placering:

Tryk for større billede - placering: Gips

Skilt på genbrugspladsen:

6. Gips

Plastfolie er blød plast, som du kan slå knude på, eksempelvis:

 • Bobleplast
 • Bæreposer
 • Emballagefolie
 • Fryseposer
 • Pallehætter

Placering:

7. plastfolie

Skilt på genbrugspladsen:

7. plastfolie

Placering:

8. Flamingo

Skilt på genbrugspladsen:

8. Flamingo

Kasserede havemøbler er både hvide og farvede. Da havemøbler indeholder calcium/kridt skal affaldstypen indsamles separat.

Placering:

9. Plast havemøbler

Skilt på genbrugspladsen:

9. plast havemøbler

Placering:

10. Tomme plastdunke

Skilt på genbrugspladsen:

10. Tomme plastdunke

Jern er gammelt kasseret jern.

Blandet metal er kasseret

 • Kobber
 • Aluminium
 • Rustfrit stål
 • Messing
 • Andet metal

Placering:

11. Jern og metal

Skilt på genbrugspladsen:

11. Jern og metal

Bil-, traktor-, scooter- og motorcykeldæk - samt dæk med fælge.

Placering:

12. Dæk

Skilt på genbrugspladsen:

12. Dæk

Hård PVC plast (Polyvinylchlorid), klart og farvet, er f.eks.:

 • Kloakrør
 • Lister
 • Tagplader
 • Tagrender
 • Kabelbakker
 • Elektrikerrør

Placering:

13. PWC

Skilt på genbrugspladsen:

13. PWC

Brændbart affald indeholder emner af f.eks.:

 • Møbler
 • Legetøj (ikke elektrisk)
 • Tagpap
 • Tapet
 • Julepapir
 • Tæpper

Placering:

14. Brændbart

Skilt på genbrugspladsen:

14. Brændbart

Sanitet er hvidt porcelæn og kan for eksempel være:

 • Håndvaske (inklusiv blandingsbatteri)
 • Toiletter (helst uden toiletbræt)

Placering:

16. Sanitet

Skilt på genbrugspladsen:

16. sanitet

Blade, smågrene, haveafklip, hækaffald mm

Placering:

17. Haveaffald

Skilt på genbrugspladsen:

17. Haveaffald